Skip to main content
  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Bod yn Berson-Ganolog
  4. Pa ddirnadaeth mae ein sefydliadau ei angen?   

Pa ddirnadaeth mae ein sefydliadau ei angen?   

Yn yr ail fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif Weithredwr Insight Management Academy, rydym yn edrych ar ofynion dirnadaeth ar gyfer ein sefydliadau. Mae James yn cyflwyno fframwaith syml y gallwn ei ddefnyddio ac mae’n ein herio i ystyried anghenion dirnadaeth ein sefydliad. 

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.