Skip to main content
  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Bod yn Berson-Ganolog
  4. Sut mae datblygu i fod yn sefydliad sy’n cael ei sbarduno gan Ddirnadaeth?

Sut mae datblygu i fod yn sefydliad sy’n cael ei sbarduno gan Ddirnadaeth?

Yn y pedwerydd fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif Weithredwr Insight Management Academy, rydym yn edrych ar y gwersi sydd wedi’u dysgu yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf gan sefydliadau masnachol, sefydliadau’r sector cyhoeddus a sefydliadau nid-er-elw sydd wedi bod eisiau cael eu sbarduno gan Ddirnadaeth er mwyn gwneud penderfyniadau gwell.

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.