Skip to main content
  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Bod yn Berson-Ganolog
  4. Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil – Sut i annog pobl i gymryd rhan     

Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil – Sut i annog pobl i gymryd rhan     

Yn y fideo cyntaf yma yn y gyfres ‘Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil’, mae’r arbenigwr ymchwil, Laura Korhonen, yn rhannu ei chyngor doeth am sut i annog y bobl briodol i gymryd rhan yn eich ymchwil.

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.