Skip to main content

Beth yw dirnadaeth?

Mae James Wycherley, Prif Weithredwr Insight Management Academy yn rhoi cyflwyniad i Ddirnadaeth Cwsmeriaid a Marchnad. Dyma’r cyntaf o bedwar fideo sydd wedi’u recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru yn esbonio’r cysyniad o Ddirnadaeth a sut gall helpu ein sefydliadau i wneud gwell penderfyniadau. 

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.