Skip to main content

Gweithio gyda Brandiau Mawr

Gall estyn allan at bobl a’u troi’n gwsmer fod yn dasg enfawr. Rhaid i chi fod yn greadigol a chodi’n uwch na’ch cystadleuwyr.  

Mae Laura Jones o asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus a chynnwys flaenllaw, Brand Content, yn rhoi gwybodaeth am eu gwaith gyda’r cwmni yswiriant mawr Admiral a rhai ystyriaethau i’w cadw’n rhan bwysig o’r cwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid.

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.