Skip to main content

London Sport - DEFNYDDIO TECHNOLEG I SBARDUNO CYFRANOGIAD

Deilliodd Hwb Technoleg Chwaraeon London Sport o weledigaeth i ddod â phŵer arloesi mewn technoleg yn nes at yr ymdrechion cenedlaethol i gynyddu lefelau cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon. Yn gweithredu fel porth rhwng mentrau arloesol a’r sector cyhoeddus, rydym yn creu partneriaethau sy’n cael mwy o bobl i fod yn actif.

Felly sut mae hynny’n gweithio mewn realiti?

Yr Arweinydd Strategol Alex Zurita a’r Arweinydd Arloesi a Rhaglenni Patrick Colback sy’n esbonio mwy.

SESIWN YN DOD YN FUAN YN 2021