Skip to main content

Cynllunio ar gyfer Llwyddiant

  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Cynllunio ar gyfer Llwyddiant

Os ydyn ni eisiau i bawb gael mwynhad oes o chwaraeon mae’n rhaid i ni gynllunio ar gyfer llawer o wahanol senarios. Mae newidiadau mewn diwylliant, technoleg a phobl i gyd yn  ffactorau wrth i ni gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Pam mae cynllunio strategol fel hyfforddi ar gyfer cystadleuaeth Dyn Haearn

Wrth feddwl am y peth, mae sicrhau llwyddiant mewn chwaraeon neu ym myd busnes yn gofyn am yr un math…

Darllen Mwy

Meddwl yn y Tymor Hir – Y Camau at Lwyddiant

Mae gweithredu’n strategol gyda chysylltiadau cyhoeddus a marchnata’n cynnig llawer o fanteision. Mae’n…

Darllen Mwy

Being Person Centred / Understanding Your Audience

This content is locked you need to login to your account to access the resources below. This theme…

Darllen Mwy

London Sport - DEFNYDDIO TECHNOLEG I SBARDUNO CYFRANOGIAD

Deilliodd Hwb Technoleg Chwaraeon London Sport o weledigaeth i ddod â phŵer arloesi mewn technoleg yn…

Darllen Mwy

Ymchwil Traciwr Gweithgareddau Cymru - sut mae pobl yn teimlo am ddychwelyd i chwaraeon?

Gwybodaeth am beth yw goblygiadau ein trydedd ton o ymchwil ComRes i ddychwelyd i chwaraeon ar ôl y…

Darllen Mwy