Skip to main content

PROSES DYCHWELYD I’R DU 

Wrth ddychwelyd i’r DU, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y broses ganlynol:  

  • Galwad ffôn gychwynnol gyda’r tîm Meddygaeth Chwaraeon wrth ddychwelyd i eithrio unrhyw gyswllt sylweddol posib â COVID-19 ar ôl bod dramor gyda champ (h.y. sicrhau y cadwyd at brotocolau llym wrth deithio gyda’r gamp) 
  • Cwblhau holiadur symptomau ar PDMS bob dydd tan ddiwrnod 14. Dylai’r Warden COVID ar gyfer y gamp fonitro hyn yn ddyddiol a dylid rhoi gwybod am unrhyw bryder i Swyddog Meddygol COVID.    
  • 5 diwrnod o ynysu ar ôl teithio. 
  • Swab PCR ar ddiwrnod 5 ar ôl teithio, a dim ond os yw hwn yn negatif, caniatáu yn ôl i’r swigen hyfforddi.