Skip to main content

CLIP

Mae’r Rhaglen Cyfathrebu, Dysgu a Dirnadaeth (CLIP) yn darparu mynediad rheolaidd at addysg a chyfleoedd hyfforddi i bartneriaid Chwaraeon Cymru. 

Yn fenter ar y cyd gan dimau cyfathrebu a dirnadaeth Chwaraeon Cymru, mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar feysydd fel dangos tystiolaeth o effaith, defnyddio data, cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio technoleg i farchnata. Mae CLIP yn cael cymorth ariannol gan Chwaraeon Cymru i sicrhau bod y sesiynau’n fforddiadwy i’r amrywiaeth o sefydliadau sy’n creu sector chwaraeon Cymru.   

Mae’n dilyn arbrawf llwyddiannus gyda 100% o’r rhai oedd yn bresennol yn dweud bod y sesiynau dysgu o werth mawr a 95% yn dweud eu bod wedi profi’n fuddiol iawn i’w gwaith. Mae partneriaid Chwaraeon Cymru yn cael blaenoriaeth ar gyfer sesiynau CLIP ac maent yn derbyn gwybodaeth reolaidd am amserlen y rhaglen. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i [javascript protected email address].

Y sesiynau sydd ar gael ar hyn o bryd: 

Mawrth 4 & 6, 2020 - Sgiliau hanfodol i ffilmio ar eich ffôn

Bydd cyn newyddiadurwr gyda’r BBC ac ITV, Anna Brees, yn addysgu cyfres o sgiliau ffilmio a golygu gyda’r nod o’ch grymuso chi i greu eich cynnwys gweledol eich hun ac adrodd eich straeon eich hun.

Mawrth 11, 2020 - Casglu'r wybodaeth gywir ar gyfer eich sefydliad neu'ch busnes

Mae'r sesiwn yn edrych ar sut rydych chi’n casglu'r ymchwil gorau un er mwyn helpu eich sefydliad i lwyddo.

Mawrth 18, 2020 - Cyfryngau Cymdeithasol...Bod yn Ddewr

Mae’r sesiwn yn esbonio gwe algorithm cymdeithasol ac yn rhoi sylw i wyddoniaeth eiliadau trawiadol sy’n ‘stopio’r bawd’ – a nod pob un yw hoelio sylw cynulleidfa.

Mawrth 25, 2020 - Elfennau Hanfodol ar gyfer Cynllunio a Chynnal Arolwg

Mae’r cwrs yma’n ymwneud â dysgu’r grefft o ysgrifennu holiadur effeithiol yn ogystal â beth sydd ei angen i gynnal arolwg yn effeithiol.

Mawrth 26, 2020 - Deall eich Cynulleidfa drwy Ymchwil Ansoddol

Bydd y cwrs undydd yma’n mynd â chi o sefyllfa o ychydig iawn o brofiad o ymchwil ansoddol i allu cynllunio, comisiynu, cynnal a rheoli prosiectau ymchwil ansoddol proffesiynol sy’n gosod eich cwsmer wrth galon yr ymchwil.