Main Content CTA Title

CLIP

Mae’r Rhaglen Cyfathrebu, Dysgu a Dirnadaeth (CLIP) yn darparu mynediad rheolaidd at addysg a chyfleoedd hyfforddi i bartneriaid Chwaraeon Cymru. 

Yn fenter ar y cyd gan dimau cyfathrebu a dirnadaeth Chwaraeon Cymru, mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar feysydd fel dangos tystiolaeth o effaith, defnyddio data, cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio technoleg i farchnata. Mae CLIP yn cael cymorth ariannol gan Chwaraeon Cymru i sicrhau bod y sesiynau’n fforddiadwy i’r amrywiaeth o sefydliadau sy’n creu sector chwaraeon Cymru.   

Mae’n dilyn arbrawf llwyddiannus gyda 100% o’r rhai oedd yn bresennol yn dweud bod y sesiynau dysgu o werth mawr a 95% yn dweud eu bod wedi profi’n fuddiol iawn i’w gwaith. Mae partneriaid Chwaraeon Cymru yn cael blaenoriaeth ar gyfer sesiynau CLIP ac maent yn derbyn gwybodaeth reolaidd am amserlen y rhaglen. 

Er bod rhaglen Clip wedi cael ei gohirio dros dro oherwydd sefyllfa'r Coronafeirws, rydyn ni'n bwriadu ailddechrau'r rhaglen cyn gynted â phosib. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i [javascript protected email address].