Y cyfleusterau sydd ar gael yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

  • Trac hirgrwn 250 metr gydag ymylon 42 gradd yn y naill ben a’r llall Stiwdio ICG (Grŵp Beicio Dan Do) gyda beiciau llwyddiannus Tomahawk IC7x
  • Trac beicwyr rasio awyr agored sy’n gartref i  Glwb Beicwyr Rasio Casnewydd
  • Campfa gydag offer llawn
  • Stiwdio ymarfer grŵp
  • Campfa pwysau rhydd
  • Arena chwaraeon dan do aml-bwrpas
  • Cae pêl droed 3G
  • Ystafelloedd digwyddiadau ar gael i’w llogi

 

Cyswllt

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd
Velodrome Way
Casnewydd
De Cymru
NP19 4RB

 01633 656757 

enquiries@newportlive.co.uk