Y cyfleusterau sydd ar gael yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

  • Trac hirgrwn 250 metr gydag ymylon 42 gradd yn y naill ben a’r llall Stiwdio ICG (Grŵp Beicio Dan Do) gyda beiciau llwyddiannus Tomahawk IC7x
  • Trac beicwyr rasio awyr agored sy’n gartref i  Glwb Beicwyr Rasio Casnewydd
  • Campfa gydag offer llawn
  • Stiwdio ymarfer grŵp
  • Campfa pwysau rhydd
  • Arena chwaraeon dan do aml-bwrpas
  • Cae pêl droed 3G
  • Ystafelloedd digwyddiadau ar gael i’w llogi

 

Cyswllt

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd
Velodrome Way
Casnewydd
De Cymru
NP19 4RB

 01633 656757 

enquiries@newportlive.co.uk

Newyddion Diweddaraf

Arolwg wewydd yn edrych ar sut mae'r mislif yn effeithio ar gyfranogiad merched mewn chwaraeon ysgol

Mae digon o arolygon ar gael ar yr hyn sy'n effeithio ar chwaraeon merched mewn ysgolion, ond dim –…

Darllen Mwy

Mae'r nofiwr gwyllt, Laura Owen, yn cyfuno ei chariad at nofio dŵr agored gydag ymchwil amgylcheddol

Mae Laura Owen Sanderson yn galw ei hun yn "gofnodwr dŵr", nofiwr gwyllt, anturiaethwr, amgylcheddwr,…

Darllen Mwy

Mae Sarah Abrams wedi rhoi ei bagiau siopa i lawr ac wedi dechrau codi pwysau eto

Mae seren ryngwladol y naid hir o Gymru, Sarah Abrams, wedi rhoi ei bagiau siopa i lawr ac wedi dechrau…

Darllen Mwy