Skip to main content

Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

Mae’r manteision i gyflogeion yn cynnwys y canlynol:

 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol
 • Opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol y flwyddyn
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg gan gynnwys amser hyblyg (os yw hynny’n berthnasol)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Scottish Widows
 • Defnydd o gampfa ar y safle yng Nghaerdydd a Phlas Menai
 • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion (Cwnsela)
 • Gwersyll Chwaraeon y Gwasanaeth Sifil; Aelodaeth Clwb Hamdden
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith

Strwythur Tâl a Graddfa

GradeJEGSPwynt cynnyddrannolCyflog 
Graddfa 10-1751£18,699.44*i gael cyfradd ar y pryd o £19,796.85 
Graddfa 2176 - 2151£19,166.93*i gael cyfradd ar y pryd o £19,796.85
2£19,646.10*i gael cyfradd ar y pryd o £19,796.85
3£20,137.25 
Graddfa 3216 - 2501£20,640.69 
2£21,156.71 
3£21,685.62 
Graddfa 4251 – 3301£22,729.29 
2£23,865.75 
3£25,059.05 
Graddfa 5331 – 4001£26,312.00 
2£27,627.59 
3£29,008.98 
Graddfa 6401 – 4701£30,459.42 
2£31,677.80 
3£32,944.91 
Graddfa 7471 – 5151£34,262.71 
2£35,461.90 
3£36,703.07 
Graddfa 8516 – 5351£38,171.19 
2£39,507.19 
3£40,889.94 
Graddfa 9536 – 5751£42,525.54 
2£44,013.93 
3£45,554.41 
Graddfa 10576 - 6501£50,109.86 
2£52,615.35 
3£55,246.12 
Graddfa 11651 - 7001£58,008.42 
2£60,908.84 
Graddfa 12701 – 7501£66,999.73 
2£70,349.72 
Graddfa 13751 – 8001£73,867.20 
2£77,560.56 
Graddfa 14801 +1*** 

*** i’w gytuno gan y Pwyllgor Tâl a Llywodraeth Cymru

 

Darllen Mwy

Rhai o’r swyddi gwag diweddaraf yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy