Skip to main content

Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

Mae’r manteision i gyflogeion yn cynnwys y canlynol:

 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol
 • Opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol y flwyddyn
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg gan gynnwys amser hyblyg (os yw hynny’n berthnasol)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Scottish Widows
 • Defnydd o gampfa ar y safle yng Nghaerdydd a Phlas Menai
 • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion (Cwnsela)
 • Gwersyll Chwaraeon y Gwasanaeth Sifil; Aelodaeth Clwb Hamdden
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith

Strwythur Tâl a Graddfa

GraddfaPwynt CynnyddrannolPwyntiau Cyflog
Graddfa 11£              22,150.00
Graddfa 21£              22,150.00 
2£              22,150.00 
3£              22,150.00
Graddfa 31£              22,150.00
2£              22,443.04 
3£              23,004.10 
Graddfa 41£              24,111.23 
2£              25,316.79 
3£              26,582.64 
Graddfa 51£              27,911.77 
2£              29,307.35 
3£              30,772.72 
Graddfa 61£              32,460.00 
2£              33,603.81 
3£              34,947.97 
Graddfa 71£              36,345.88 
2£              37,617.99 
3£              38,934.61 
Graddfa 81£              41,700.00 
2£              41,909.23 
3£              43,376.04 
Graddfa 91£              45,111.09 
2£              46,689.98 
3£              48,324.12 
Graddfa101£              53,400.00 
2£              55,814.36 
3£              58,605.08 
Graddfa 111£              61,535.33 
2£              64,612.10 
Graddfa 121£              71,073.31 
2£              74,626.98 
Graddfa 131£              78,358.32 
2£              82,276.24 
Graddfa 141£            107,731.96 

 

Darllen Mwy

Swyddi Chwaraeon Diweddaraf yng Nghymru

Rhai o’r swyddi gwag diweddaraf yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy