Skip to main content

Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Manteision i Gyflogeion a Graddfeydd Cyflog

Mae’r manteision i gyflogeion yn cynnwys y canlynol:

 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol
 • Opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol y flwyddyn
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg gan gynnwys amser hyblyg (os yw hynny’n berthnasol)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Scottish Widows
 • Defnydd o gampfa ar y safle yng Nghaerdydd a Phlas Menai
 • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion (Cwnsela)
 • Gwersyll Chwaraeon y Gwasanaeth Sifil; Aelodaeth Clwb Hamdden
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith

Strwythur Tâl a Graddfa

GraddfaPwynt CynnyddrannolPwyntiau Cyflog 20/21Pwyntiau Cyflog Arfaethedig 21/22  
Graddfa 1

1*

*i dderbyn cyfradd benodol o £20,192.79 (wedi cynyddu o £19,796.85)

£              18,699.44 £              19,073.43 
Graddfa 2

1*

*i dderbyn cyfradd benodol o £20,192.79 (wedi cynyddu o £19,796.85)

£              19,166.93 £              19,550.26 

2*

*i dderbyn cyfradd benodol o £20,192.79 (wedi cynyddu o £19,796.85)

£              19,646.10 £              20,039.03 
3£              20,137.25 £              20,540.00 
Graddfa 31£              20,640.69 £              21,053.51 
2£              21,156.71 £              21,579.84 
3£              21,685.62 £              22,119.33 
Graddfa 41£              22,729.29 £              23,183.88 
2£              23,865.75 £              24,343.07 
3£              25,059.05 £              25,560.23 
Graddfa 51£              26,312.00 £              26,838.24 
2£              27,627.59 £              28,180.15 
3£              29,008.98 £              29,589.16 
Graddfa 61£              30,459.42 £              31,068.61 
2£              31,677.80 £              32,311.36 
3£              32,944.91 £              33,603.81 
Graddfa 71£              34,262.71 £              34,947.96 
2£              35,461.90 £              36,171.14 
3£              36,703.07 £              37,437.13 
Graddfa 81£              38,171.19 £              38,934.62 
2£              39,507.19 £              40,297.33 
3£              40,889.94 £              41,707.73 
Graddfa 91£              42,525.54 £              43,376.05 
2£              44,013.93 £              44,894.21 
3£              45,554.41 £              46,465.50 
Graddfa 101£              50,109.86 £              51,112.06 
2£              52,615.35 £              53,667.66 
3£              55,246.12 £              56,351.04 
Graddfa 111£              58,008.42 £              59,168.59 
2£              60,908.84 £              62,127.02 
Graddfa 121£              66,999.73 £              68,339.72 
2£              70,349.72 £              71,756.71 
Graddfa 131£              73,867.20 £              75,344.54 
2£              77,560.56 £              79,111.77 
Graddfa 141£            101,557.27 £             103,588.42 

 

Darllen Mwy

Swyddi Chwaraeon Diweddaraf yng Nghymru

Rhai o’r swyddi gwag diweddaraf yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy