Cyfleusterau Hamdden Plas Menai

Gyda chyfleusterau hamdden ar y safle, mae gan Blas Menai lawer i’w gynnig:

  • Pwll Nofio – mae rhaglen brysur o sesiynau cyhoeddus a gwersi nofio ar gael ar gyfer pob oedran. Mae defnydd o’r pwll am ddim i bobl sy’n aros yn y ganolfan.
  • Ystafell Ffitrwydd - mae ystafell ffitrwydd fechan ond gyda’r offer i gyd ar gael ar gyfer pobl sy’n aros yn y ganolfan a’r cyhoedd yn gyffredinol. 
  • Trac Jackson - cyfle i fwynhau gwefr beicio mynydd ar y trac sgiliau beicio mynydd yma ar y safle. Mae pedwar llwybr sy’n cynnig heriau amrywiol a mwy nag 1km o gyfleoedd beicio. Ar agor i’r cyhoedd.

Ble mae Plas Menai?

Mae Plas Menai mewn lleoliad hwylus rhwng Bangor a Chaernarfon, ar arfordir Gogledd Cymru. 

Mae’r ganolfan yn agos iawn at Barc Cenedlaethol Eryri ac yn edrych draw am Ynys Môn. Yr orsaf drenau agosaf yw Bangor.

Rhagor o Wybodaeth

Ewch iwww.plasmenai.co.uk 

Cysylltu

Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UE

info@plasmenai.co.uk
0300 300 3112

Newyddion Diweddaraf - Canolfannau Cenedlaethol

O Ynys Môn i Gwpan America – Ymgyrch morwr o Gymru am fri mawr

Gall dychweliad y morwr o Gymru, Bleddyn Môn, i Gwpan America lunio llwybr i ieuenctid ei efelychu -…

Darllen Mwy