Meddai Capten y Clwb John Parsons: “Gyda holl barciau’r cyngor ar gau, hon oedd yr unig ardal ddiogel fawr ar gael yn Noc Penfro i aelodau’r gymuned ei defnyddio. Yn benodol, mae’r llwybrau gyda phalmant wedi bod o fudd i bobl anabl a defnyddwyr cadeiriau olwyn, ac i deuluoedd ifanc gyda phramiau a chadeiriau gwthio. Mae llawer ohonyn nhw wedi diolch i’r clwb am hyn. Heb y grant a heb allu cadw ceidwad lawnt ar y safle, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib a byddai’r bobl leol wedi dioddef. 

“Rydyn ni wedi gwneud yr holl addasiadau angenrheidiol sy’n ofynnol gan Golff Cymru er mwyn i ni allu ailddechrau chwarae yn ddiogel. Ers ailagor, mae ein haelodaeth wedi cynyddu ac mae diddordeb lleol mawr yn ein cynllun Newydd i Golff, sy’n cael ei redeg gennym ni gyda chefnogaeth Goff Cymru. Mae’r cynllun yn llawn erbyn hyn, gyda rhestr aros. 

“Ymhell cyn i argyfwng y Coronafeirws daro, roedden ni’n gweithio’n eithriadol galed i wneud ein clwb yn lle croesawus, gan ddianc rhag yr hen ddelwedd ddiflas sydd gan lawer o glybiau golff. Ac rydyn ni wedi ailgydio yn hynny, diolch i’r cyllid argyfwng sydd wedi golygu ein bod ni mewn sefyllfa i allu ailagor yn gyflym.             

“O blith yr aelodau cofrestredig ar hyn o bryd, mae 67% yn ferched, sy’n adlewyrchu ein hymgyrch i gyflwyno golff i bob rhan o’n cymuned leol a galluogi i bobl gymryd rhan mewn camp newydd.”  

Cyllid newydd i helpu i warchod a pharatoi chwaraeon yng Nghymru

Mae Clwb Golff De Sir Benfro yn un o fwy na 300 o glybiau a sefydliadau cymunedol sydd wedi rhannu mwy na £600k o gyllid y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng gan Chwaraeon Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.         

I helpu i warchod mwy fyth o glybiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru, a galluogi iddynt baratoi ar gyfer cynnal chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19, fe fyddwn ni’n cyhoeddi Cronfa newydd fawr ddydd Mawrth 7 Gorffennaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth lawn drwy gofrestru ar gyfer cylchlythyr Cymru Actif

Newyddion Diweddaraf

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy

Mwy o gefnogaeth i weithwyr llawrydd chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailagor ei Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon i ddarparu mwy o gymorth ariannol…

Darllen Mwy