Meddai Capten y Clwb John Parsons: “Gyda holl barciau’r cyngor ar gau, hon oedd yr unig ardal ddiogel fawr ar gael yn Noc Penfro i aelodau’r gymuned ei defnyddio. Yn benodol, mae’r llwybrau gyda phalmant wedi bod o fudd i bobl anabl a defnyddwyr cadeiriau olwyn, ac i deuluoedd ifanc gyda phramiau a chadeiriau gwthio. Mae llawer ohonyn nhw wedi diolch i’r clwb am hyn. Heb y grant a heb allu cadw ceidwad lawnt ar y safle, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib a byddai’r bobl leol wedi dioddef. 

“Rydyn ni wedi gwneud yr holl addasiadau angenrheidiol sy’n ofynnol gan Golff Cymru er mwyn i ni allu ailddechrau chwarae yn ddiogel. Ers ailagor, mae ein haelodaeth wedi cynyddu ac mae diddordeb lleol mawr yn ein cynllun Newydd i Golff, sy’n cael ei redeg gennym ni gyda chefnogaeth Goff Cymru. Mae’r cynllun yn llawn erbyn hyn, gyda rhestr aros. 

“Ymhell cyn i argyfwng y Coronafeirws daro, roedden ni’n gweithio’n eithriadol galed i wneud ein clwb yn lle croesawus, gan ddianc rhag yr hen ddelwedd ddiflas sydd gan lawer o glybiau golff. Ac rydyn ni wedi ailgydio yn hynny, diolch i’r cyllid argyfwng sydd wedi golygu ein bod ni mewn sefyllfa i allu ailagor yn gyflym.             

“O blith yr aelodau cofrestredig ar hyn o bryd, mae 67% yn ferched, sy’n adlewyrchu ein hymgyrch i gyflwyno golff i bob rhan o’n cymuned leol a galluogi i bobl gymryd rhan mewn camp newydd.”  

Cyllid newydd i helpu i warchod a pharatoi chwaraeon yng Nghymru

Mae Clwb Golff De Sir Benfro yn un o fwy na 300 o glybiau a sefydliadau cymunedol sydd wedi rhannu mwy na £600k o gyllid y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng gan Chwaraeon Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.         

I helpu i warchod mwy fyth o glybiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru, a galluogi iddynt baratoi ar gyfer cynnal chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19, fe fyddwn ni’n cyhoeddi Cronfa newydd fawr ddydd Mawrth 7 Gorffennaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth lawn drwy gofrestru ar gyfer cylchlythyr Cymru Actif