Ac mae gan y byd chwaraeon yng Nghymru lawer o arwyr. 

Mae’r gwirfoddolwyr yng Nghlwb Rygbi Treharris yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd am bris cost i drigolion a gweithwyr allweddol bob wythnos. Mae byddin y clwb rygbi o wirfoddolwyr yn cyrraedd silff weini awyr agored y clwb i gasglu a dosbarthu prydau bwyd i garreg y drws. 

Capten lacrosse Cymru Dr Eleanor Gaastra, sydd wedi rhoi ei huchelgeisiau chwaraeon i’r naill ochr wrth i bandemig y coronafeirws orfodi ffocws ar ei swydd ddyddiol mewn adran gofal dwys.       

A chapten Rygbi’r Gynghrair Cymru Raf Taylor, swyddog tân sy’n cario dwy set o offer gwarchod ar hyn o bryd. Un ar gyfer ymladd tân, sy’n cynnwys cyfarpar anadlu. Mae’r llall i’w warchod rhag y coronafeirws. 

Ac mae eraill dirifedi’n gwneud cyfraniad aruthrol at fywyd Cymru ar hyn o bryd. 

Rhannwch #ArwyrCymru gan ddefnyddio’r hashnod a rhannu gyda @BBCWales @BBCRadioCymru.