Ac mae gan y byd chwaraeon yng Nghymru lawer o arwyr. 

Mae’r gwirfoddolwyr yng Nghlwb Rygbi Treharris yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd am bris cost i drigolion a gweithwyr allweddol bob wythnos. Mae byddin y clwb rygbi o wirfoddolwyr yn cyrraedd silff weini awyr agored y clwb i gasglu a dosbarthu prydau bwyd i garreg y drws. 

Capten lacrosse Cymru Dr Eleanor Gaastra, sydd wedi rhoi ei huchelgeisiau chwaraeon i’r naill ochr wrth i bandemig y coronafeirws orfodi ffocws ar ei swydd ddyddiol mewn adran gofal dwys.       

A chapten Rygbi’r Gynghrair Cymru Raf Taylor, swyddog tân sy’n cario dwy set o offer gwarchod ar hyn o bryd. Un ar gyfer ymladd tân, sy’n cynnwys cyfarpar anadlu. Mae’r llall i’w warchod rhag y coronafeirws. 

Ac mae eraill dirifedi’n gwneud cyfraniad aruthrol at fywyd Cymru ar hyn o bryd. 

Rhannwch #ArwyrCymru gan ddefnyddio’r hashnod a rhannu gyda @BBCWales @BBCRadioCymru.

Newyddion Diweddaraf

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy

Mwy o gefnogaeth i weithwyr llawrydd chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailagor ei Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon i ddarparu mwy o gymorth ariannol…

Darllen Mwy