Skip to main content

Balchder Cymru – Dathlu Diwrnod #ArwyrCymru

Wrth i ni baratoi i glapio ymdrechion arwrol gweithwyr allweddol ac eraill ledled y wlad, gallwch roi diolch ychwanegol a dathlu #ArwyrCymru (7 Mai).

Mae BBC Cymru Wales yn treulio’r diwrnod yn hybu’r bobl ledled Cymru sydd wedi, ac sy’n parhau, i fynd yr ail filltir. 

Boed fel rhan o’u gwaith, neu fel gwirfoddolwyr, mae’r argyfwng presennol wedi tynnu sylw at y natur ddynol ar ei gorau.      

 

 

Ac mae gan y byd chwaraeon yng Nghymru lawer o arwyr. 

Mae’r gwirfoddolwyr yng Nghlwb Rygbi Treharris yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd am bris cost i drigolion a gweithwyr allweddol bob wythnos. Mae byddin y clwb rygbi o wirfoddolwyr yn cyrraedd silff weini awyr agored y clwb i gasglu a dosbarthu prydau bwyd i garreg y drws. 

Capten lacrosse Cymru Dr Eleanor Gaastra, sydd wedi rhoi ei huchelgeisiau chwaraeon i’r naill ochr wrth i bandemig y coronafeirws orfodi ffocws ar ei swydd ddyddiol mewn adran gofal dwys.       

A chapten Rygbi’r Gynghrair Cymru Raf Taylor, swyddog tân sy’n cario dwy set o offer gwarchod ar hyn o bryd. Un ar gyfer ymladd tân, sy’n cynnwys cyfarpar anadlu. Mae’r llall i’w warchod rhag y coronafeirws. 

Ac mae eraill dirifedi’n gwneud cyfraniad aruthrol at fywyd Cymru ar hyn o bryd. 

Rhannwch #ArwyrCymru gan ddefnyddio’r hashnod a rhannu gyda @BBCWales @BBCRadioCymru.

Newyddion Diweddaraf

Hyfforddwyr Cymru yn Tokyo 2020

Nid Jake Heyward a Joe Brier oedd yr unig Gymry a oedd yn gobeithio cael effaith pan ddechreuodd y rhaglen…

Darllen Mwy

7 gweithgaredd chwaraeon y gallwch eu mwynhau gyda’r teulu yr haf yma

Beth am fwynhau haf llawn chwaraeon anhygoel i’ch ysbrydoli, a rhoi cyfle i’r teulu cyfan fod ‘Nôl yn…

Darllen Mwy

Harriet Jones: Y babi dŵr o Gaerdydd sy’n barod i gynhyrfu’r dyfroedd

Bydd Harriet Jones yn cystadlu yn ystod penwythnos agoriadol Gemau Olympaidd Tokyo ond dechreuodd y…

Darllen Mwy