Skip to main content

Balchder Cymru – Dathlu Diwrnod #ArwyrCymru

Wrth i ni baratoi i glapio ymdrechion arwrol gweithwyr allweddol ac eraill ledled y wlad, gallwch roi diolch ychwanegol a dathlu #ArwyrCymru (7 Mai).

Mae BBC Cymru Wales yn treulio’r diwrnod yn hybu’r bobl ledled Cymru sydd wedi, ac sy’n parhau, i fynd yr ail filltir. 

Boed fel rhan o’u gwaith, neu fel gwirfoddolwyr, mae’r argyfwng presennol wedi tynnu sylw at y natur ddynol ar ei gorau.      

 

 

Ac mae gan y byd chwaraeon yng Nghymru lawer o arwyr. 

Mae’r gwirfoddolwyr yng Nghlwb Rygbi Treharris yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd am bris cost i drigolion a gweithwyr allweddol bob wythnos. Mae byddin y clwb rygbi o wirfoddolwyr yn cyrraedd silff weini awyr agored y clwb i gasglu a dosbarthu prydau bwyd i garreg y drws. 

Capten lacrosse Cymru Dr Eleanor Gaastra, sydd wedi rhoi ei huchelgeisiau chwaraeon i’r naill ochr wrth i bandemig y coronafeirws orfodi ffocws ar ei swydd ddyddiol mewn adran gofal dwys.       

A chapten Rygbi’r Gynghrair Cymru Raf Taylor, swyddog tân sy’n cario dwy set o offer gwarchod ar hyn o bryd. Un ar gyfer ymladd tân, sy’n cynnwys cyfarpar anadlu. Mae’r llall i’w warchod rhag y coronafeirws. 

Ac mae eraill dirifedi’n gwneud cyfraniad aruthrol at fywyd Cymru ar hyn o bryd. 

Rhannwch #ArwyrCymru gan ddefnyddio’r hashnod a rhannu gyda @BBCWales @BBCRadioCymru.

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy