Clwb Bowlio Caerllion
Clwb Bowlio Caerllion

 

“Gyda refeniw y bar i lawr, mae’r tymor yma wedi bod yn anodd yn ariannol gan mai dim ond ffioedd yr aelodau sy’n dod i mewn,” meddai George.

“Os bydd y tymor nesaf yn un arferol, fe fydd posib i ni oroesi colledion eleni gobeithio.  

“Ond os bydd tarfu o hyd yr haf nesaf oherwydd y pandemig – rhwng mis Ebrill a mis Medi – fe fydd gen i bryderon mawr am y dyfodol. Ac nid dim ond ar gyfer y clwb yma mae’r pryderon hynny, ond pob clwb bowlio yng Nghymru.”

Dylai hynny fod yn bryder nid dim ond i bobl sy’n hoff o chwaraeon ledled y wlad ond i unrhyw un sy’n cydnabod gwerth cymdeithasol camp y gall pob oedran ei chwarae.            

Roedd y cyfyngiadau symud am fisoedd yn fygythiad mawr i rai o ran bod yn ynysig – her a gafodd ei chydnabod yn gyflym iawn gan George a swyddogion eraill y clwb yng Nghaerllion.

“Mae nifer o’n haelodau ni’n byw ar eu pen eu hunain felly fe wnaethon ni wneud yn siŵr ein bod ni’n cadw mewn cysylltiad dros y ffôn.

“Felly mae wedi bod yn grêt iddyn nhw gael mynd yn ôl ar y lawnt i ymarfer a chael awyr iach, ac mae cymdeithasu yr un mor hanfodol hefyd. Hyd yn oed wrth gadw pellter o ddau fetr, fe allwch chi gael sgwrs braf yr un fath. 

“A diolch i’r cynnal a chadw hanfodol ar y lawnt, mae gennym ni arwyneb chwarae da hefyd, felly mae digon i’w drafod.”