Skip to main content

Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cymryd Rhan mewn Chwaraeon ac Ymarfer yng Nghymru – y Cyfarwyddyd

DIWEDDARWYD AR 18FED IONAWR 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i roi cyngor i gampfeydd, canolfannau hamdden, clybiau chwaraeon a chyfleusterau chwaraeon dan do eraill i weithredu mesurau rheoli rhesymol. Plîs darllenwch y canllawiau ar gyfer mesurau i helpu i leihau’r risg.

Rhaid i bob digwyddiad a drefnir gael ei drefnu gan gorff cyfrifol a chael asesiad risg.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori bod pobl yn gwneud profion llif unffordd rheolaidd os ydych chi’n cyfarfod ag eraill y tu allan i'ch cartref. Os yw eich prawf llif unffordd yn bositif, dylech hunanynysu a dilyn y canllawiau hunanynysu.

Mae Cymru yn parhau i fod ar Lefel Rhybudd 2 ar hyn o bryd, ond mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud rhai newidiadau diweddar sy’n effeithio ar chwaraeon:

O 15fed Ionawr ymlaen

Gall hyd at 500 o bobl fod yn bresennol mewn digwyddiadau awyr agored. Nid yw hyn yn cynnwys y rhai sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon tîm, sy'n golygu y gall 500 o wylwyr fod yn bresennol.

O 21ain Ionawr ymlaen

Ni fydd cyfyngiadau cyfreithiol mwyach ar nifer y bobl a all gyfarfod yn yr awyr agored. Bydd angen Pas COVID ar gyfer digwyddiadau awyr agored mawr.

O 28ain Ionawr ymlaen

Bydd angen pasys COVID ar gyfer digwyddiadau mawr dan do.

MWY O WYBODAETH

Gallwch ddarllen y canllawiau a’r diweddariadau diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r canllawiau Chwaraeon a hamdden.

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth ar gael.

NODYN PWYSIG: Mae'n rhaid i chi ddilyn canllawiau swyddogol eich corff rheoli i ailddechrau gweithgareddau a drefnir.

 

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Coffi Rhyngwladol – Sut mae coffi yn rhoi hwb i'r byd beicio yng Nghymru

Mae beicwyr yn gwybod ers tro am bŵer coffi i roi’r hwb ychwanegol hwnnw, ond gall manteision paned…

Darllen Mwy

Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

Mae pedair menyw ysbrydoledig wedi’u henwebu ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire.

Darllen Mwy

Ymgyrch Canŵ Cymru sy'n annog menywod ar y dŵr

Mae hwn wedi bod yn haf o ferched ar y dŵr ledled Cymru, diolch i lwyddiant ymgyrch #ShePaddles.

Darllen Mwy