Skip to main content

Dau dîm cenedlaethol Cymru sy'n anelu at ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Dau dîm cenedlaethol Cymru sy'n anelu at ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwaraeon menywod yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth mewn penwythnos hollbwysig mewn hanes. 

Mae timau pêl-droed a rygbi cenedlaethol y menywod yn ceisio manteisio ar y don o gefnogaeth mewn mis cyffrous i gadarnhau newid anferthol o ran diddordeb, gweithredaeth ac apêl fasnachol.

Nos Wener, bydd Cymru'n croesawu Ffrainc ym Mharc y Scarlets yn Llanelli, gyda'r gobaith o gymryd cam enfawr ymlaen tuag at gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd i Fenywod FIFA.

Mae'n ymddangos yn anochel y byddwn yn gweld y dorf uchaf erioed ar gyfer gêm i fenywod yng Nghymru gyda bron i 5,000 o docynnau eisoes wedi'u gwerthu.

Ddydd Sadwrn, tro'r tîm rygbi yw hi i gael sylw. Maen nhw'n wynebu Lloegr yn Kingsholm yng Nghaerloyw, lle byddai buddugoliaeth yn sicrhau Coron Driphlyg y Chwe Gwlad iddynt.

Mae dros 14,000 o docynnau eisoes wedi'u gwerthu ac mae'r gêm yn fyw ar deledu’r BBC – prawf, pe bai ei angen, fod chwaraeon menywod bellach yn creu ei refeniw masnachol ei hun o ddarlledu a nawdd.

Mae'r hen ddadleuon a honnwyd gan rai – nad oedd chwaraeon menywod ar y lefel uchaf yn hyfyw yn ariannol, neu na allent gynnig gyrfaoedd proffesiynol – yn cael eu gwrthbrofi gan ddiddordeb cynyddol.

Mae'r rhan fwyaf o dîm pêl-droed Cymru – sêr fel Jess Fishlock a Sophie Ingle - wedi bod yn chwarae pêl-droed proffesiynol dros y blynyddoedd diwethaf, yn Uwch Gynghrair y Merched yn ogystal â ledled y byd.

Yn ddiweddar, rhoddodd Undeb Rygbi Cymru ei 12 contract proffesiynol cyntaf i dîm y merched ym mis Ionawr.

Ers y symudiad hanesyddol hwn, mae rygbi merched wedi gwella gyda buddugoliaethau yn erbyn Iwerddon a'r Alban yn y Chwe Gwlad yn profi'r hyn y gall y tîm ei wneud gyda chyllid priodol. 

Mae'r holl sylw bellach ar y ddau dîm gyda diddordeb ymysg y cyhoedd yng Nghymru a byddant yn gobeithio perfformio'n dda yn erbyn dau o'r timau gorau yn y byd yn eu campau. 

Mae chwaraeon menywod yn tyfu yng Nghymru ac mae'r ddau dîm bellach yn torri cofnodion presenoldeb yn rheolaidd.

Mae tîm pêl-droed Gemma Grainger yn gobeithio cymhwyso ar gyfer eu Cwpan y Byd cyntaf, ond mae tasg anodd o'u blaenau i orffen ar frig eu grŵp.   

Maen nhw bum pwynt y tu ôl i Ffrainc, arweinwyr y grŵp, ond byddai pwynt nos Wener yn eu rhoi dri phwynt ar y blaen i Slofenia yn yr ail safle, gan eu rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer gêm ail-gyfle ar gyfer Cwpan y Byd.

Gemma Grainger yn gwenu wrth hyfforddi merched ysgol
Mae Gemma Grainger yn hyfforddi merched ifanc. Llun: FAW
Mae'n un o'r pethau mwyaf positif i ni - y twf yn y dorf. Mae bod yn siarad am dros 4,000, bron i 5,000 o bosib, o gefnogwyr yn wych.
Gemma Grainger

Mae Grainger, y prif hyfforddwr, yn falch o’r diddordeb cynyddol yn ei thîm ac mae'n dweud: "Mae'n un o'r pethau mwyaf positif i ni - y twf yn y dorf.

“Mae bod yn siarad am dros 4,000, bron i 5,000 o bosib, o gefnogwyr yn wych.

“Mae'n golygu llawer, ond mae'n rhaid i ni berfformio, yna gobeithio y bydd y canlyniad yn ddigon. Rydyn ni'n sôn am chwarae yn erbyn y tîm gorau yn y byd yma. 

“Ond byddwn yn cystadlu o'r chwiban gyntaf un tan yr olaf un.” 

Meddai Ingle, y capten: "Mae'n dangos pan fydd pobl yn gwneud ymdrech, edrychwch beth y gellir ei gyflawni. 

"O ran tîm rygbi'r merched, rwy'n gwybod mai dim ond 12 chwaraewr sydd wedi mynd yn broffesiynol, ond edrychwch pa mor dda maen nhw'n ei wneud yn y Chwe Gwlad. Mae hynny oherwydd bod rhywun wedi eu cefnogi o'r diwedd.

"Gobeithio dros yr ychydig flynyddoedd nesaf y bydd pethau hyd yn oed yn well. Mae’r un fath yn wir amdanom ni.”

Ar ôl curo Iwerddon a'r Alban, mae gan chwaraewyr rygbi Cymru gyfle i ennill y Goron Driphlyg am yr eildro yn unig.

Lloegr yw'r wlad sy’n rhif 1 drwy’r byd, ond yn dilyn dwy fuddugoliaeth ar ôl bod yn colli ar ddechrau'r gystadleuaeth, bydd Cymru'n hyderus y gall ddod o hyd i'r fuddugoliaeth yn erbyn ei gelynion am y tro cyntaf ers 2015.

Meddai Ioan Cunningham, y prif hyfforddwr: "Mae'n gyfle i fynd amdani a mynegi ein hunain o flaen torf fawr a dangos ein talent.

"Mae'r dilyniant wedi bod yn dda iawn. Mae’n braf iawn ei weld. Mae'r rhaglen wedi dangos y gall weithio'n dda iawn. Mae'n gyffrous iawn lle gall gyrraedd.”

Mae Siwan Lillicrap, capten rygbi Cymru, wedi cael ei llorio gan y gefnogaeth y mae'r tîm wedi'i chael yn ddiweddar. 

"Dydw i erioed wedi profi unrhyw beth tebyg iddo," meddai.

"Mae'n teimlo fel ein bod wedi gwneud cylchdro llawn ers 12 mis yn ôl. O fod wedi cael cryn dipyn o sylwadau negyddol yn y wasg a phobl ddim yn siarad yn bositif iawn am ein gêm - i nawr, lle mae pawb yn siarad yn bositif iawn am gêm y merched.

“Mae'n ymwneud â dod i gefnogi Cymru i chwarae rygbi. Mae pawb i weld yn gwneud hynny ac erbyn hyn rydyn ni wedi gweld dwy gêm wych, mae pawb y tu ôl i ni.

“Pan gyrhaeddais adref o gêm Iwerddon, fe wnes i fynd i'r siop i brynu llaeth a'r person cyntaf i mi ei weld oedd gŵr bonheddig a'i ferch, sy'n chwarae.

“Dywedodd y ddau ohonyn nhw 'Da iawn, fe wnaethon ni eich gwylio chi ddoe ac roedden ni wrth ein boddau!’

"Ym mhob man rydyn ni'n mynd nawr, dyna'r math o adborth a negeseuon cadarnhaol rydyn ni'n eu cael.”

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy