Skip to main content

Ffocws ar Gemau'r Gymanwlad: Megan Barker

Mae Megan Barker yn gobeithio y bydd hi'n taro deuddeg mewn dwy rôl newydd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf - ennill medal ym Mhencampwriaethau’r Byd a bod yn fodryb ddefnyddiol pan fydd ei chwaer, Elinor, yn cael ei phlentyn cyntaf y gwanwyn nesaf.

Tra mae Elinor yn arafu ychydig yn barod ar gyfer geni ei phlentyn cyntaf - ar ôl datgelu’n ddiweddar ei bod wedi darganfod ei bod yn feichiog yn ystod Gemau Olympaidd Tokyo - mae gyrfa Megan, y chwaer iau, wedi cyflymu a chystadlodd am y tro cyntaf ym Mhencampwriaethau Beicio Trac y Byd yn Roubaix, Ffrainc fis diwethaf.

Nododd y ferch 24 oed o Gaerdydd ei hymddangosiad cyntaf mewn pencampwriaethau byd hŷn drwy ennill medal efydd yn y gweithgaredd tîm i ferched.

Roedd Barker yn beicio gyda Katie Archibald, Neah Evans a Josie Knight i drechu Canada o fwy na phum eiliad.

Roedd y fedal yn ddechrau ar flwyddyn brysur iawn i Barker, gydag uchafbwyntiau cystadleuol ochr yn ochr â’r cyhoeddiad teuluol mawr. 

“Rydw i wir yn gyffrous, rydw i’n credu ei fod yn dipyn o syndod i bawb,” meddai Megan am y newyddion am fabi Elinor.

“Does dim llawer o bobl yn dod yn ôl o’r Gemau Olympaidd gyda newyddion mawr fel yna felly, ie, mae’n gyffrous iawn.

“Rydw i’n credu ei fod yn braf gweld pa mor hapus yw hi a pha mor gefnogol mae ei thîm yn Beicio Prydain wedi bod hefyd.

“Mae popeth yn edrych yn dda iddi, sy'n wych, ac rydw i wedi cyffroi am gael dyletswyddau rhan amser yn gofalu am y babi!”

Tra oedd Elinor yn Japan, ni chafodd Megan ei dewis ar gyfer Gemau Olympaidd 2020, felly nid oedd yno ochr yn ochr â’i chwaer pan gynhaliwyd y Gemau wedi’u gohirio yn Tokyo yn gynharach eleni.

Roedd yn golygu bod y newyddion am feichiogrwydd Elinor yn sypreis iddi hi fel pawb arall yn y teulu o chwech.

Bydd yn golygu saib o leiaf yng ngyrfa feicio Elinor, ar yr union adeg mae’n ymddangos pryd mae Megan yn torri tir newydd ar y lefel ryngwladol elitaidd.

Er hynny, nid yw ei llwybr i’r brig wedi bod yn syml o gwbl, ar ôl goresgyn twymyn y chwarennau, niwmonia a chlotiau gwaed yn ei choes a’i hysgyfaint yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ond yn gwbl heini bellach ac ar dân, cystadlodd ym Mhencampwriaethau Trac Ewrop oedd wedi’u gohirio, yn y Swistir ym mis Hydref, ac wedyn yn y digwyddiad byd yn ddiweddarach yn ystod y mis.

Pum merch Tîm Beicio Ffordd Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018
Megan Barker (ail o'r chwith) gyda'i chyd-chwaraewyr gan gynnwys ei chwaer, Elinor (dde eithaf) Llun: Beicio Cymru

"Fe gymerais i seibiant byr ar ôl Tokyo, ond nawr rydw i'n ôl ac yn llawn cymhelliant ar gyfer popeth sydd i ddod," meddai.

“Roedd yn deimlad braf, bod yn rasio’n dda ym Mhencampwriaethau Ewrop ac fe wnaeth ein buddugoliaethau helpu i setlo fy nerfau i ar gyfer pencampwriaethau’r byd.

“Fe fydd yn gyfnod prysur yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. Drwy'r gaeaf, fe fyddwn ni’n cynnal rhai sesiynau mewn rasys trac llai ac wedyn yn adeiladu at Gemau'r Gymanwlad. 

“Rydw i'n ceisio cael cymaint o gyfleoedd rasio â phosib, wedyn rasio ar y ffordd yn ogystal â gyda fy nhîm ffordd.”

Heb ffocws ar Elinor am y tro, mae'r misoedd nesaf yn arwain at Birmingham 2022 yn rhoi cyfle i Megan - aelod o dîm ffordd UCI domestig CAMS-Basso - fwynhau mwy o sylw ei theulu.

Ond mae hi'n mynnu nad yw cystadleuaeth rhwng y chwiorydd wedi bod yn llawer o broblem erioed. Roedd hi’n rhy brysur yn sefyll yn ôl ac yn edmygu cyflawniadau ei chwaer fawr a enillodd fedal aur yng Ngemau Olympaidd Rio ac wedyn arian - yn feichiog - yn Tokyo.

“Ar lefel iau, roedd hi’n hynod lwyddiannus,” cofia Megan.

“Fe enillodd hi nifer o deitlau iau Ewropeaidd ac roedd yn bencampwraig y byd. Ond oherwydd fy mod i'n iau doedden ni ddim yn rasio yn erbyn ein gilydd. Wnes i ddim teimlo unrhyw bwysau erioed. Roeddwn i jyst yn meddwl ei fod yn cŵl iawn: ‘Fy chwaer i ydi hi!’

“Yn aml, rydych chi'n gweld pobl yn gwneud yn dda ac yn meddwl eu bod nhw'n cyrraedd y brig drwy ryw fath o hud. Ond fe gefais i gyfle i weld yr hyn roedd ei angen. Rydw i'n credu ei fod yn ddefnyddiol iawn.”

Ar ôl ystyried y gwersi hynny, bydd Megan yn anelu at gystadlu yn ei hail Gemau'r Gymanwlad ym mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf, ar ôl cystadlu fel merch ifanc 20 oed yn ras ffordd y merched ar yr Arfordir Aur.

“Fe fydd gennym ni’r rasys trac cenedlaethol ddiwedd mis Ionawr a bydd hynny bron yn ddechrau ar dymor newydd eto.

“Fe wna i fwynhau cyfnod ychydig yn dawelach dros y Nadolig, ac wedyn byddaf yn ôl wrthi’n brysur.”

Newyddion Diweddaraf

Dydych chi byth yn rhy hen i ddringo i’r uchelfannau

Mae goresgyn eich ofn o uchder a sgwrsio â ffrindiau newydd yn ddim ond dau o fanteision sesiynau dringo…

Darllen Mwy

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy