Skip to main content

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Jamie Donaldson oedd y Cymro diwethaf i gynrychioli Ewrop yng Nghwpan Ryder yn ôl yn 2014, ond gyda meddylfryd llwyddiannus newydd wedi’i gyflwyno gan Golff Cymru, mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel.     

Dywed Gillian O’Leary – cyfarwyddwr perfformiad Golff Cymru – mai un o’i phrif dasgau ers symud o’i gwlad enedigol, Iwerddon, i Gymru yw newid meddylfryd rhai o’r golffwyr mae’n gweithio â hwy.               

“Rydw i eisiau i golffwyr Cymru ganolbwyntio nid yn unig ar fod y gorau yng Nghymru, ond y gorau yn y byd,” meddai O’Leary, a ddechreuodd weithio i Golff Cymru bum mlynedd yn ôl ar ôl ymuno o Undeb Golff Merched Iwerddon. 

“Mae’n bosib i unrhyw un ohonyn nhw gyflawni hynny, ond nid dim ond gyda thalent. Mae angen gwaith caled a dyfalbarhad. 

“Dyna’r neges allweddol ydyn ni wedi ceisio ei mynegi i bawb yn ystod y blynyddoedd diwethaf.       

“Cael pobl i feddwl a breuddwydio ar raddfa fwy yw’r nod. Gyda’r meddylfryd hwnnw, pwy a ŵyr pa mor bell fyddan nhw’n gallu mynd?” 

Un o uchafbwyntiau cyfnod Gillian yn Golff Cymru hyd yma yw gweithio gyda Chwaraeon Cymru er mwyn agor academi gêm fer yng Nghlwb Golff Parc yng Nghasnewydd.       

Nod yr academi yw helpu pobl o bob gallu a chefndir ac mae’n canolbwyntio ar nifer o agweddau allweddol ar golffio, fel gyrru, tsipio a phytio.                   

Mae hefyd yn rhoi cyfle i olffwyr ymarfer ar arwynebau amrywiol.                           

“Yn gynharach eleni agorwyd academi gêm fer gennym yng Nghlwb Golff Parc. Roedd yn bartneriaeth rhyngom ni, Chwaraeon Cymru a Chlwb Parc, oedd wir eisiau gwneud i hyn ddigwydd,” meddai O’Leary, a gynrychiolodd Iwerddon am wyth mlynedd ar lefel ryngwladol hŷn.   

“Fe wnaethon ni lwyddo i roi popeth at ei gilydd, hyd yn oed yn ystod Covid, a oedd yn gyflawniad gwych gan bawb.         

“Roedd yn grêt ein bod ni wedi llwyddo i gyflawni hynny mewn amserlen dynn. 

“Mae’n gyfleuster gwych a gobeithio y gall helpu i greu gwaddol i bawb cysylltiedig.       

“Fe allwn ni, fel sgwad perfformiad uchel, ei ddefnyddio ac mae’n ddefnyddiol iawn oherwydd yr arwynebau a’r ansawdd uchel. 

“Ond mae wedi’i gynllunio gan feddwl am gynhwysiant hefyd, fel bod posib ei ddefnyddio fel lle i bobl ag anableddau ddechrau ar eu siwrnai golffio. 

“Rydw i’n teimlo ei fod yn esiampl o sut mae Golff Cymru yn gweithredu – gyda phawb yn dod at ei gilydd i greu cyfleuster sy’n hygyrch i bobl o bob cefndir a gallu."    

Y gwyrddion yr academi gêm fer yng Nghlwb Golff Parc
Academi Gêm Fer Golff Cymru yng Nghlwb Golff Parc. Llun: Clwb Golff Parc

 

Un o sêr mwyaf addawol Cymru yw Archie Davies. Enillodd wobr golffiwr y flwyddyn yn 2018 a 2019 a mynd ar daith Ewrop am y tro cyntaf yr haf yma. 

Ar hyn o bryd mae’r llanc 20 oed yn chwarae golff colegau yn UDA ym Mhrifysgol Talaith Dwyrain Tennessee ac mae O’Leary yn falch iawn o’i gynnydd.                 

“Mae’n gwneud yn dda iawn yn yr Unol Daleithiau. Mae Archie wedi ennill sawl twrnamaint unigol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi torri ambell record allan yna. 

“Rydw i’n gwybod ei fod yn gweithio mor galed ac rydw i’n gweld gwelliant cyson yn ei gêm.

Mae llawer o chwaraewyr benywaidd addawol yng Nghymru i gadw llygaid amdanyn nhw hefyd, fel Ffion Tynan, sy’n astudio ac yn chwarae ei golff ym Mhrifysgol Arkansas yn UDA ar hyn o bryd. 

“Mae Ffion wedi cael gyrfa iau ddisglair,” meddai Gillian.

“Mae hi yn yr Unol Daleithiau nawr a 2022 fydd ei blwyddyn lawn gyntaf ar gylchdaith y merched. 

“Mae’r ffordd mae hi wedi ennill twrnameintiau ledled y byd wedi creu argraff arna’ i ac mae’n fyfyriwr gwych yn y gêm. 

“Ymhlith yr enwau eraill sy’n haeddu cael eu crybwyll mae Harriet Lockley, sydd newydd gael ei henwi yn nhîm D16 Prydain Fawr ac Iwerddon, Gracie Mayo, sydd wedi cael sawl rhediad da mewn twrnameintiau rhyngwladol eleni, ac mae James Ashville yn addawol ar ochr y dynion hefyd.” 

Gyda chyfyngiadau’r pandemig yn llacio bellach, mae’n mynd i fod yn flwyddyn gyffrous i Golff Cymru, gyda llawer o dwrnameintiau’n ailddechrau am y tro cyntaf ers y cyfyngiadau symud.     

“Mae Pencampwriaethau Ewropeaidd y Merched yn cael eu cynnal yng Nghonwy yr haf nesaf. Mae hynny’n ffocws i ni ar gyfer y misoedd nesaf. 

“Ac mae gennym ni hefyd Bencampwriaethau Tîm Amatur y Byd yn Ffrainc ar y gorwel. 

“Rydyn ni’n gobeithio gwneud gwaith paratoi da ar gyfer y digwyddiad hwnnw ac rydyn ni’n targedu i wneud yn dda ynddo. 

“Mae’n gystadleuaeth dda iawn ac mae’n grêt ei gweld yn ôl ar ôl iddi gael ei chanslo oherwydd Covid yn 2020.” 

Byddai O’Leary, a ddechreuodd ar ei siwrnai golff yn ifanc iawn, wrth ei bodd yn gweld mwy o bobl yn chwarae golff yng Nghymru ac mae’n pwysleisio ei bod yn gamp i bawb.    

“Mae golff yn sicr yn gêm gydol oes,” meddai. 

“Mwynhewch y gêm, dim ots ar ba lefel ydych chi. Fe allwch chi bob amser wella a dysgu rhywbeth newydd bob dydd. 

“Mae’n gamp wych gan fod cymaint o fanteision i’ch iechyd meddwl a’ch lles.     

“Po fwyaf o bobl allwn ni eu cael i gymryd rhan, y gorau fydd hynny i’r byd golff yng Nghymru.”

Y gwyrddion yr academi gêm fer yng Nghlwb Golff Parc

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy