Skip to main content

If in doubt, sit them out! Cyhoeddi Canllawiau Cyfergyd mewn Chwaraeon ar Lawr Gwlad y DU

Mae heddiw’n nodi cyhoeddi’r Canllawiau Cyfergyd mewn Chwaraeon yn swyddogol ledled y DU.

Gan ddefnyddio'r galw am weithredu: If in doubt, sit them out, bydd y canllawiau yn helpu pobl i adnabod, rheoli ac atal cyfergyd sy’n effeithio ar chwaraewyr mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

Mae’r canllawiau, sydd wedi'u datblygu gan banel arbenigol o glinigwyr domestig a rhyngwladol ac academyddion ym maes niwroleg a meddygaeth chwaraeon, yn golygu y gall pob camp ar lawr gwlad yng Nghymru a ledled y DU ddilyn un cyfres o ganllawiau i sicrhau cysondeb ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr, rhieni, ysgolion, Cyrff Rheoli Cenedlaethol a gweinyddwyr chwaraeon, mewn sefyllfaoedd lle mae gweithwyr meddygol proffesiynol cymwys yn llai tebygol o fod yn bresennol fel mater o drefn.

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Brian Davies:

“Rydyn ni’n croesawu cyhoeddi’r canllawiau hyn. Dylai sicrhau diogelwch y rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ar unrhyw lefel fod yn flaenllaw yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n trefnu neu’n cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad i ymgyfarwyddo â’r canllawiau.”

Mae posib gweld y canllawiau yma.

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy