Skip to main content

If in doubt, sit them out! Cyhoeddi Canllawiau Cyfergyd mewn Chwaraeon ar Lawr Gwlad y DU

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. If in doubt, sit them out! Cyhoeddi Canllawiau Cyfergyd mewn Chwaraeon ar Lawr Gwlad y DU

Mae heddiw’n nodi cyhoeddi’r Canllawiau Cyfergyd mewn Chwaraeon yn swyddogol ledled y DU.

Gan ddefnyddio'r galw am weithredu: If in doubt, sit them out, bydd y canllawiau yn helpu pobl i adnabod, rheoli ac atal cyfergyd sy’n effeithio ar chwaraewyr mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

Mae’r canllawiau, sydd wedi'u datblygu gan banel arbenigol o glinigwyr domestig a rhyngwladol ac academyddion ym maes niwroleg a meddygaeth chwaraeon, yn golygu y gall pob camp ar lawr gwlad yng Nghymru a ledled y DU ddilyn un cyfres o ganllawiau i sicrhau cysondeb ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr, rhieni, ysgolion, Cyrff Rheoli Cenedlaethol a gweinyddwyr chwaraeon, mewn sefyllfaoedd lle mae gweithwyr meddygol proffesiynol cymwys yn llai tebygol o fod yn bresennol fel mater o drefn.

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Brian Davies:

“Rydyn ni’n croesawu cyhoeddi’r canllawiau hyn. Dylai sicrhau diogelwch y rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ar unrhyw lefel fod yn flaenllaw yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n trefnu neu’n cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad i ymgyfarwyddo â’r canllawiau.”

Mae posib gweld y canllawiau yma.

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy