Skip to main content

Parkwood Leisure yn ffurfio partneriaeth â Chwaraeon Cymru i weithredu Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Parkwood Leisure yn ffurfio partneriaeth â Chwaraeon Cymru i weithredu Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

Parkwood Leisure, un o weithredwyr cyfleusterau hamdden mwyaf blaenllaw y DU, fydd darparwr rheolaeth newydd Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, o 01 Chwefror 2023 ymlaen.

Bydd y contract newydd yn golygu y bydd Parkwood Leisure yn rhedeg y Ganolfan o ddydd i ddydd am gyfnod cychwynnol o ddeng mlynedd. Bydd yr adeiladau a’r tir yn parhau i fod yn eiddo i Chwaraeon Cymru a bydd yr holl staff presennol yn parhau i gael eu cyflogi ar y safle.

Fel rhan o’r cytundeb newydd, mae grŵp partneriaeth strategol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru, Parkwood Leisure, a staff Plas Menai, wedi’i sefydlu i ganolbwyntio ar ddatblygu a gwella’r gwasanaethau presennol, a chefnogi’r staff gyda’r pontio.

Wrth siarad am lofnodi’r contract, dywedodd Graham Williams, Cyfarwyddwr yn Chwaraeon Cymru: “Rydw i’n falch iawn o groesawu Parkwood Leisure yn ffurfiol fel y partner sydd wedi’i gomisiynu i reoli’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ym Mhlas Menai.

“Mae Parkwood yn deall yn glir pa mor bwysig yw Plas Menai i Chwaraeon Cymru, y sector a’r gymuned leol ac mae eu hanes o gydweithio i wella a darparu gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt yn nodedig.

“Mae Plas Menai eisoes yn ddarparwr byd-enwog ar weithgareddau awyr agored gyda staff balch ac angerddol a does gen i ddim amheuaeth y bydd yr arbenigedd ychwanegol fydd yn cael ei gyfrannu gan Parkwood Leisure yn arwain at fwy o bobl yn mwynhau popeth sydd gan Blas Menai i’w gynnig. Rydw i’n gyffrous i weld yr hyn y gallwn ni ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad mewn datblygu a gweithredu cyfleusterau hamdden, mae Parkwood Leisure yn rhedeg mwy na 75 o safleoedd mewn mwy na 30 o awdurdodau lleol ledled Cymru a Lloegr, gan gynnwys canolfan gweithgareddau awyr agored Dolygaer, sydd ym Mannau Brycheiniog.

Dywedodd Glen Hall, Rheolwr Gyfarwyddwr Parkwood Leisure: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn ymgymryd â gweithredu Plas Menai, gan weithio gyda Chwaraeon Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r safle yn y tymor hir. 

“Mae annog ffyrdd o fyw hapusach ac iachach wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn Parkwood, ac rydyn ni’n ymroddedig i gynnal y lefelau uchel o wasanaeth y mae Plas Menai yn adnabyddus amdano a darparu mwy o gyfleoedd i bobl fwynhau’r cyfleuster gwych.”

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad â Phlas Menai, ewch i https://www.plasmenai.wales/.

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy