Skip to main content

Gareth Furlong - Hoci

Gareth Furlong yn dathlu

Enw: Gareth Furlong

Dinas Enedigol: Caergrawnt

Clwb Cyntaf: Nomads Caergrawnt

Cystadleuaeth: Hoci’r Dynion

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf – Tîm Prydain Fawr v Sbaen
Dydd Sul 28 Gorffennaf – De Affrica v Tîm Prydain Fawr                                                            
Dydd Mawrth 30 Gorffennaf – Tîm Prydain Fawr v Yr Iseldiroedd
Dydd Iau 1 Awst - Ffrainc v Tîm Prydain Fawr
Dydd Gwener 2 Awst – Tîm Prydain Fawr v Yr Almaen

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan Gareth? Mwy o wybodaeth am Hoci Cymru yma.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £41,829 i glybiau hoci yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.