Skip to main content

Kayleigh Powell – Rygbi Saith (Wrth Gefn)

  1. Hafan
  2. Chwaraeon Perfformiad
  3. Athletwyr Cymru ym Mharis 2024
  4. Kayleigh Powell – Rygbi Saith (Wrth Gefn)
Llun pen Kayleigh Powell
Llun: Team GB

Enw: Kayleigh Powell

Tref Enedigol: Pentre’r Eglwys

Clwb Cyntaf: Clwb Rygbi Llantrisant

Cystadleuaeth: Rygbi Saith y Merched (Wrth Gefn)

Bydd y Cam Rhagbrofol yn dechrau ar ddydd Mercher 24 Gorffennaf.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydi Kayleigh wedi eich ysbrydoli chi? Mwy o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan mewn Rygbi yma.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £747,538 i glybiau rygbi’r undeb yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.