Skip to main content

Kieran Bird - Nofio

Llun pen Kieran Bird
Llun: Team GB

Enw: Kieran Bird

Tref Enedigol: Bicester

Clwb Cyntaf: Bicester Blue Fins

Cystadleuaeth: Dull Rhydd 400m

Bydd Kieran yn cystadlu ar ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf.

Profiad Olympaidd: Tokyo 2020

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan Kieran? Chwiliwch am eich pwll lleol neu glwb yn eich ardal chi a dechrau nofio heddiw.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £91,990 i glybiau nofio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.