Skip to main content

Medi Harris – Nofio

Llun pen Medi Harris

Enw: Medi Harris

Tref Enedigol: Porthmadog

Clwb Cyntaf: Clwb Nofio Caernarfon

Cystadleuaeth: Ras Gyfnewid Rydd 4x200m

Bydd Medi yn cystadlu ar ddydd Iau 1 Awst.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan Medi? Chwiliwch am eich pwll lleol neu glwb yn eich ardal chi a dechrau nofio heddiw.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £91,990 i glybiau nofio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.