Skip to main content

Ruby Evans – Gymnasteg Artistig

Llun pen Ruby Evans
Llun: Team GB

Enw: Ruby Evans

Dinas Enedigol: Caerdydd

Clwb Cyntaf: Clwb Gymnasteg Olympaidd Caerdydd

Cystadleuaeth: Gymnasteg Artistig y Merched

Bydd Rowndiau Cymhwyso Gymnasteg Artistig y Merched yn cael eu cynnal ar ddydd Sul 28 Gorffennaf.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan Ruby sydd wedi creu hanes? Mwy o wybodaeth am Gymnasteg yng Nghymru ac am sut gallwch chi gymryd rhan yma.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £324,699 i glybiau gymnasteg yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.