Skip to main content

Rupert Shipperley - Hoci

Rupert Shipperley yn dathlu

Enw: Rupert Shipperley

Tref Enedigol: Cwmbrân

Clwb Cyntaf: Yr Eglwys Newydd

Cystadleuaeth: Hoci’r Dynion

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf – Tîm Prydain Fawr v Sbaen
Dydd Sul 28 Gorffennaf – De Affrica v Tîm Prydain Fawr                                                            
Dydd Mawrth 30 Gorffennaf – Tîm Prydain Fawr v Yr Iseldiroedd
Dydd Iau 1 Awst - Ffrainc v Tîm Prydain Fawr
Dydd Gwener 2 Awst – Tîm Prydain Fawr v Yr Almaen

Profiad Olympaidd: Tokyo 2020

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan Rupert? Mwy o wybodaeth am Hoci Cymru yma.

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £41,829 i glybiau hoci yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.