Skip to main content

Eich Effaith – Esbonio’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud

  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Arddangos Manteision Chwaraeon / Cyffwrdd Calonnau a Meddyliau
  4. Eich Effaith – Esbonio’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud

Mae eich gweithgareddau a'ch rhaglenni yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich cymuned leol. Mae'n bwysig defnyddio'r iaith gywir i gyfleu hyn i'ch rhanddeiliaid allweddol a mesur dangosyddion i ddangos eich effaith.

Mae egluro ‘eich effaith’ yn ymwneud â rhannu eich gweledigaeth mewn ffordd sy’n gwneud synnwyr i eraill y tu allan i’ch sefydliad. Mae Sported wedi bod yn cefnogi ein grwpiau sy’n aelodau ledled y DU i wneud hyn, ac yn awyddus i rannu ein dysgu.