Skip to main content

Rhoi Cyfle Teg i'ch Neges

Tocynnau £20

 

Am y Sesiwn:

I'r rheini ohonom ni sy'n caru chwaraeon, rydym yn gwybod beth yw gwerth mantais gystadleuol. Gall y cyfuniad o waith caled a mantais fechan olygu'r gwahaniaeth rhwng ennill a cholli, cael y gorau personol hwnnw, a chyrraedd nodau newydd. Ond, ydyn ni bob amser yn dod â'r math yma o feddwl i'n cyfathrebu? Ydyn ni'n meddwl yn glir am sut i leisio ein barn, a dylanwadu o ddifrif ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau? Ar y cwrs yma, byddwch yn gweithio gyda chyn-gynghorydd y Llywodraeth ar gyfathrebu effeithiol – gan edrych ar sut gall technegau dylanwadu a darbwyllo adrodd ein stori chwaraeon wrth y bobl sydd angen ei chlywed.

Am y Cyflwynydd:

Bu Matt yn gweithio fel Prif Gynghorydd Arbennig yn Llywodraeth Cymru cyn sefydlu ei ymgynghoriaeth gyfathrebu ei hun, Words Matter Cyf. Fel y cynghorydd ar y lefel uchaf yn y Llywodraeth, ei waith oedd cyfathrebu blaenoriaethau cymhleth a chystadleuol yn fewnol i Weinidogion a'r Prif Weinidog a llunio negeseuon allanol ar gyfer y cyfryngau a rhanddeiliaid. Roedd Matt yn ysgrifennu holl brif areithiau allweddol Prif Weinidog Cymru tra oedd yn y Llywodraeth, ac mae'n parhau i addysgu ysgrifennu areithiau, technegau arwain a rheoli'r cyfryngau i arweinwyr y sector cyhoeddus ledled y DU. Fel hyfforddwr, mae'n dibynnu'n drwm ar ei brofiadau o'r byd go iawn o weithio mewn amgylchedd gwleidyddol a than bwysau mawr ac mae'n gweithio'n galed i sicrhau bod gan y cyrsiau werth ymarferol difrifol i'r cyfranogwyr.