Skip to main content

Datblygu Arfer Adlewyrchol

  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Datblygu Athletwr
  4. Datblygu Arfer Adlewyrchol

Mae arfer adlewyrchol yn cael ei dderbyn yn ehangach fel mecanwaith a all hwyluso dysgu o brofiad a gwella arferion hyfforddi. 

Fodd bynnag, mae dadl yn parhau ynghylch sut gellir gwneud arfer adlewyrchol yn bwrpasol ac yn ystyrlon i'r graddau ei fod yn arwain at ganlyniadau y gellir eu haddasu. 

Bydd y sesiwn yma’n canolbwyntio ar amlinellu’r cysyniad o arfer adlewyrchol beirniadol, sut caiff ei hwyluso a’i gefnogi, a sut gall adlewyrchu ar y lefel hon gynorthwyo datblygiad hyfforddwr.

Darparwr

Brendan Cropley - Athro mewn Hyfforddiant Chwaraeon ym Mhrifysgol De Cymru

Mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer, yn enwedig ym maes Seicoleg Chwaraeon ac Addysg Hyfforddwyr Chwaraeon.

Mewngofnodwch i weld y sesiwn