Skip to main content

Ffermio Gwybodaeth

Rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu tystiolaeth newydd i helpu ein sefydliadau i ganolbwyntio mwy ar yr unigolyn a chael eu sbarduno gan wybodaeth. Rydym yn chwilio am ddata, gwybodaeth, ffeithiau a ffigurau newydd ac yn dod i gasgliadau cyn symud ymlaen i'r prosiect nesaf. 

Ond mae’r sefydliadau mwyaf llwyddiannus yn ceisio ymddwyn yn debycach i ‘ffermwyr gwybodaeth’. Mae’r sefydliadau hyn yn paratoi’r pridd, yn hau eu hadau, yn meithrin eu gwybodaeth ac yn cynaeafu o’u cnwd o wybodaeth am gwsmeriaid a’r farchnad am flynyddoedd lawer. Drwy uno'r dotiau ar draws prosiectau niferus a gweld y darlun mawr, gallant ddylanwadu ar benderfyniadau corfforaethol mawr ac ymateb i ddigwyddiadau mewn ffordd fwy hyblyg.

Beth?

Yn y gweithdy ar-lein 4 awr yma:

  • rydym yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng hela data a ffermio gwybodaeth
  • rydym yn asesu'r ddirnadaeth y bydd ei hangen ar eich sefydliad ac yn nodi bylchau y bydd angen i chi eu llenwi
  • rydym yn edrych ar y prosesau y gallech eu rhoi ar waith i grisialu a chategoreiddio gwybodaeth
  • rydym yn ystyried rôl systemau rheoli gwybodaeth a phwysigrwydd datblygu diwylliant gwybodaeth

 

Pris: £10 y pen  Lleodd ar gael: 25