Skip to main content

Sesiwn Dirnadaeth Chwaraeon Cymru - Mis Ionawr

Ymunwch â thîm Dirnadaeth Chwaraeon Cymru ac eraill sy’n gweithio ar draws y sector chwaraeon yng Nghymru i wneud gwell defnydd o ddirnadaeth a thystiolaeth yn eu gwaith. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle am y canlynol

• Clywed am y ddirnadaeth ddiweddaraf gan Chwaraeon Cymru

• Rhannu arfer gorau o ran dirnadaeth a chlywed gan eraill yn y sector

• Trafod heriau'n agored a rhannu atebion

• Rhwydweithio gyda phobl a sefydliadau eraill yn y sector chwaraeon sy'n defnyddio dirnadaeth i wella effeithiolrwydd eu gwaith

Pris: Am Ddim | Lleodd: 60