Skip to main content

Diwydrwydd Gwerthwr

Sut y gall dewis yr offer cywir gyfrannu at risgiau seiber cynyddol/llai.

Yr elfennau ymarferol a gwmpesir:

  • Rhestr wirio gwerthwr
  • Cwestiynau i'w gofyn i gyflenwr
  • Sut i adael gwasanaethau gwael
  • Offer am ddim i'w defnyddio

Mewngofnodwch i weld y sesiwn