Skip to main content

Rheoli Risg Seibr: Strategaethau

Bydd sesiwn olaf cyfres CLIP 'Seibr Ddiogelwch' yn edrych yn gyfannol ar risg i sefydliad. Bydd yn darparu canllawiau ymarferol i ddiogelu rhag digwyddiadau o fewn eich busnes, gan roi sylw i we-rwydo, seibr-adnoddau, amddiffynfeydd ymarferol a sut gall Hanfodion Seibr helpu eich busnes.

Mewngofnodwch i weld y sesiwn