Pen and notepads

GWNEUD CAIS

Bydd gan ymgeiswyr ffenest fer i gyflwyno eu ceisiadau. 

Bydd y ceisiadau’n cau ddydd Mercher 9fed Rhagfyr am 5pm.

Sylwer y gallai'r broses o gadarnhau cofrestru ar System Ceisiadau Grant Chwaraeon Cymru gymryd hyd at ddau ddiwrnod, yn enwedig os byddwch yn cofrestru dros y penwythnos.

Mae mynediad i'r gronfa ar gael tan Ragfyr 9fed, ac NID yw ceisiadau'n cael eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

FFYNONELLAU O HELP A DIWEDDARIADAU  

MAE’R GRONFA GWEITHWYR LLAWRYDD CHWARAEON AR GAU NAWR.