Pwy all wneud cais am Grant Datblygu?

Mae’r cynllun grantiau’n agored i unrhyw grŵp neu fenter sydd â chyfrif (cyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw’r sefydliad. Mae’n bur debyg y byddwch yn un o’r canlynol:

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon
  • Clwb Ieuenctid
  • Grŵp Cymunedol
  • Menter newydd

Sylwer y bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth i ddangos bod gan eich sefydliad gyfrif dilys yn ei enw. Gall methu gwneud hynny arwain at oedi gydag asesu eich cais.

Pwy sydd ddim yn cael gwneud cais?

  • Ysgolion cynradd / uwchradd sy’n trefnu gweithgareddau i ddisgyblion
  • Ysgolion uwchradd sy’n rhan o raglen 5 x 60
  • Aelodau unigol o’r cyhoedd

Sut i wneud cais am Grant Datblygu?

Gallwch ymgeisio ar-lein yma. Cyn ymgeisio, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein nodiadau cyfarwyddyd fel eich bod yn gwybod pa wybodaeth y bydd arnoch ei hangen er mwyn gwneud eich cais. Hefyd rydyn ni’n esbonio sut i ddefnyddio Porthol Grantiau Chwaraeon Cymru.

 

Wrth lenwi eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn atodi’r holl ddogfennau gofynnol fel nad oes oedi gyda phrosesu eich cais.

Ar y ffurflen gais, fe welwch chi farciau cwestiwn glas - cliciwch ar y rhain os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth neu arweiniad am adran neu gwestiwn.

Hefyd rydyn ni wedi datblygu bilingual fideos ‘Sut i’ dwyieithog i’ch helpu chi drwy’r broses ymgeisio. Mae’r rhain i’w gweld ar sianel YouTube Chwaraeon Cymru. 

Yn olaf, i weld a yw eich porwr rhyngrwyd presennol yn gallu defnyddio ein system Ymgeisio am Grantiau ar-lein, cliciwch ymai weld a yw eich porwr yn addas.

Grant Chwaraeon Cymru – Telerau ac Amodau

Cyn i chi wneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru, dylech ddarllen copi o'n Telerau ac Amodau.

Chwaraeon Risg Uchel

Chwaraeon Risg Uchel Sylwer bod rhai chwaraeon risg uchel lle mae'n rhaid i'r sefydliad sy'n ymgeisio fod yn aelod o'i Gorff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol perthnasol cyn gwneud cais am grant.       

Pryd byddaf yn gwybod a ydw i wedi bod yn llwyddiannus?

Ar ôl i’ch ffurflen gais gael ei chyflwyno, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ei chynnydd ar e-bost.

Rhagor o help

Os ydych chi eisiau siarad ag aelod o’r tîm am eich cais, cysylltwch â Thîm Grantiau Chwaraeon Cymru ar 0300 300 3130.

Fel dewis arall, cysylltwch â’ch Cynghorau Gwirfoddol Sirollleol a fydd yn gallu rhoi arweiniad pellach. 

Grantiau i Glybiau Cymunedol

Y Gist Gymunedol

Ffansi £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol? Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau sy’n cael mwy o bobl i symud ac yn rhan o genedl fwy egnïol ac iach.

Darllen Mwy