Skip to main content

Adolygiad tystiolaeth ar y gweill ar gyfer Cymdeithas Ju Jitsu Prydain

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Adolygiad tystiolaeth ar y gweill ar gyfer Cymdeithas Ju Jitsu Prydain

Fe wnaethom gyhoeddi ym mis Awst bod y corff rheoli cenedlaethol yn wynebu dadgydnabod ar ôl i adolygiad ganfod nad oedd yn bodloni meini prawf Polisi Cydnabod y Cynghorau Chwaraeon.

Mae pedwar Cyngor Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn adolygu ar hyn o bryd yr wybodaeth a gyflwynwyd gan Gymdeithas Ju Jitsu Prydain Fawr (BJJAGB) fel rhan o adolygiad cydnabyddiaeth corff rheoli cenedlaethol (CRhC) o'r sefydliad.

Yn dilyn adolygiad cydnabyddiaeth cynhwysfawr a gynhaliwyd gan Sport England yn unol â meini prawf Polisi Cydnabod y Cynghorau Chwaraeon, penderfynodd Byrddau Sport England, sportscotland, Chwaraeon Cymru a Sport Northern Ireland yn unfrydol dderbyn canfyddiadau’r adolygiad a symud ymlaen i ddadgydnabod y BJJAGB.

Wrth gyfathrebu’r penderfyniad ym mis Awst eleni, rhoddwyd dyddiad cau i’r BJJAGB, sef Hydref 1, i gyflwyno tystiolaeth a gwybodaeth berthnasol yn dangos ei fod yn gallu bodloni meini prawf y polisi er mwyn cynnal ei statws fel CRhC.

Mae unrhyw benderfyniad i ddadgydnabod CRhC yn un y mae'n rhaid i bob un o Gynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref perthnasol ei wneud.

O’r herwydd, bydd Byrddau’r pedwar sefydliad perthnasol – Sport England, Chwaraeon Cymru, Sport Northern Ireland a sportscotland – yn cyfarfod yn ystod yr wythnosau nesaf i drafod yr wybodaeth a gyflwynwyd.

Bydd y canlyniad yn cael ei gyfathrebu maes o law.

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy