Skip to main content

Chwaraeon Cymru – Amseroedd Agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2021/2022

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Chwaraeon Cymru – Amseroedd Agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2021/2022

Bydd amseroedd agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn amrywio ar draws ein gwasanaethau. 

Bydd unrhyw newidiadau oherwydd sefyllfa barhaus y coronafeirws yn cael eu rhannu gan ddefnyddio ein sianeli arferol, gan gynnwys y wefan yma a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol Chwaraeon Cymru.  

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru 

Cau am 16:30pm ddydd Gwener 24ain Rhagfyr 2021, mynediad olaf am 15:30pm.

29ain Rhagfyr 2021 – 31ain Rhagfyr 2021, y Ganolfan ar agor rhwng 09:00am a 16:30pm, mynediad olaf am 15:30. 

Mae’r ganolfan ar agor fel arfer wedyn o ddydd Sul 2il Ionawr ymlaen. 

Caffi’r 2il Lawr -Bydd hwn ar gau o ddydd Llun 20fed Rhagfyr 2021 tan ddydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022.

Caffi’r Llawr Isaf -Bydd hwn ar agor 8am-4pm dydd Llun 20fed Rhagfyr 2021 tan ddydd Mercher 23ain Rhagfyr 2021, ac wedyn 8am-2pm ar ddydd Iau 24ainRhagfyr. Me’n cau bryd hynny dros y Nadolig a bydd yn ailagor ddydd Mawrth 4yddIonawr 2022.

Staff Swyddfa Chwaraeon Cymru 

Y swyddfeydd yn cau am 16:00pm ddydd Gwener 24ain Rhagfyr 2021 ac yn ailagor am 09:00am ddydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022.

Plas Menai

Mae Plas Menai yn cau am 16:00pm ar 23ain Rhagfyr a bydd yn ailagor yng Ngwanwyn 2022 ar ôl gwaith cynnal a chadw hanfodol. 

 

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda.