Skip to main content

Dathlu pencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn y Senedd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Dathlu pencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn y Senedd

Bu dathliad yn y Senedd heno (13 Medi) er mwyn anrhydeddu llwyddiant athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru.

Bu’r pencampwyr Olympaidd Lauren Williams a Calum Jarvis, aelodau o dîm Hoci Team GB Sarah Jones a Leah Wilkinson, enillydd medal Aur Paralympaidd Aled Sion Davies ac enillydd medal Efydd Olivia Breem ynghyd â bron i ddwsin o bencampwyr, athletwyr a hyfforddwyr eraill yn dathlu mewn seremoni yn y Senedd dan arweiniad y cyflwynydd chwaraeon Jason Mohammad.

 

Cafodd y digwyddiad ei ffrydio yn fyw ar wefan Senedd.tv ac ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Senedd, ac mae modd gwylio’r digwyddiad eto ar alw.

Estynnodd Llywydd y Senedd, Elin Jones AS a'r Prif Weinidog, Mark Drakeford AS eu llongyfarchiadau i'r athletwyr a mynegi eu balchder yn ymdrechion y Cymry yn Tokyo.

Dywedodd Elin Jones AS, Llywydd y Senedd; “Llongyfarchiadau enfawr i’r athletwyr o Gymru rydyn ni wedi bod mor falch o’u gweld yn cystadlu yn Tokyo. Mae blynyddoedd o hyfforddiant, ymroddiad a gwaith caled wedi arwain at gasgliad gwych o fedalau o flaen miliynau o wylwyr byd-eang ac rydw i’n hynod o falch i groesawu rhai ohonynt i'r Senedd i ddathlu eu llwyddiant.

“Roedd gweld yr athletwyr hyn - pobl o gymunedau ledled Cymru - yn rhoi eu eithaf ac yn dod â chyffro ac undod inni ar ôl 18 mis mor anodd, yn olygfa wych. Maent yn sicr wedi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ymuno a’r athletwyr Olympaidd a Paralympaidd heddiw fel rhan o hanes chwaraeon enwog Cymru.”

 

Dywedodd Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru; “Rwy’n falch iawn bod cymaint o athletwyr gwych o Gymru wedi bod yn rhan o dîm ParalympicsGB a Thîm GB, gan gystadlu ar y lefelau uchaf un o’u chwaraeon yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd eleni.

“Mae'r rhain yn llwyddiannau syfrdanol i genedl o'n maint ac yn dangos sut rydyn ni'n fel gwlad fach yn gallu cystadlu ymhlith y goreuon, dro ar ôl tro, o ran llwyddiant chwaraeon ar lwyfan ryngwladol.

“Mae gan lawer o’n hathletwyr lygad eisoes ar Gemau’r Gymanwlad y flwyddyn nesaf yn Birmingham. Byddwn yn gwylio gyda diddordeb mawr, ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn y cystadlaethau hynny a chystadlaethau'r dyfodol. ”

 

Dywedodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru; “Mae wedi bod yn gyfnod hynod o heriol, ond mae ffocws, penderfyniad a gwytnwch pob athletwr Paralympaidd wedi bod yn rhyfeddol. Rydym yn hynod falch o lwyddiannau pob un o'r 22 o athletwyr Cymreig / athletwyr o Gymru sy'n byw yng Nghymru a gynrychiolodd ParalympicsGB yn Tokyo. Mae ffurfio 10% o'r tîm, a dod â 14 medal adref (11% o gyfanswm y cyfrif) yn dangos yr effaith mae athletwyr Cymru yn ei chael ar lwyfan y byd.

“Roedd hefyd yn wych gwybod, er nad oedd teuluoedd ac anwyliaid allan yn Tokyo gyda'r athletwyr fel y byddent fel arfer, bod darlledu Channel 4 wedi bod yn eithriadol; gwnaethant para-chwaraeon yn hygyrch. Safon aruthrol yr athletwyr sydd gennym yw'r hyn sy'n ysbrydoli ac yn hysbysu pobl am yr hyn sydd ar gael, a beth sy'n bosibl.”

Ychwanegodd Brian Davies, Cyfarwyddwr Chwaraeon Cymru: “Roeddem yn gwybod y byddai’r Gemau yma yn unigryw, ac o’r dechrau fel welsom eiliadau chwaraeon gwirioneddol eiconig. O'r ymddangosiadau Paralympaidd neu Olympaidd cyntaf, i berfformiadau oedd yn creu hanes; dylai pob un o'r athletwyr hyn, a'r timau y tu ôl iddynt fod yn hynod falch o’u llwyddiannau. Yn dilyn blwyddyn neu ddwy anodd, gobeithiwn y bydd eu perfformiadau wedi helpu Cymru i ailgynnau cariad at chwaraeon neu ysbrydoli pobl i roi cynnig ar ffordd newydd o fod yn egnïol.”

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Y pencampwr sboncen iau sy’n breuddwydio am fwy o lwyddiant

Ar ôl cael blas ar fuddugoliaeth yn Rowndiau Cenedlaethol Dan 15 Ieuenctid Prydain yn ddiweddar, mae’r…

Darllen Mwy

Dau dîm cenedlaethol Cymru sy'n anelu at ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwaraeon menywod yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth mewn penwythnos hollbwysig mewn hanes. Mae…

Darllen Mwy

Helen Ward: Cydbwyso bod yn fam gyda sgorio goliau ar Sul y Mamau

Mae Helen Ward yn credu bod chwaraeon yn symud i'r cyfeiriad iawn o ran delio â beichiogrwydd a bod…

Darllen Mwy