Skip to main content

Hyfforddwr pêl droed o Gaerdydd yn helpu Mwslimiaid i ailgysylltu â chwaraeon wrth ymprydio

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Hyfforddwr pêl droed o Gaerdydd yn helpu Mwslimiaid i ailgysylltu â chwaraeon wrth ymprydio

Gyda phobl ledled Cymru nôl yn y gêm wrth i’r cyfyngiadau ar chwaraeon godi, mae dyn o Gaerdydd sy’n Gymro a hefyd yn Fangladeshaidd yn helpu Mwslimiaid eraill i ailgysylltu â chwaraeon wrth ymprydio fel rhan o Ramadan.

Jalal Goni, 31, yw rheolwr a sylfaenydd Clwb Pêl Droed Dreigiau Bengal ac mae wedi bod yn cael ei chwaraewyr i gynnwys pêl droed yn ôl yn eu trefn wythnosol ochr yn ochr ag ymrwymiadau i osgoi bwyd a dŵr yn ystod oriau golau dydd.

Er bod cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon yn ystod Ramadan wedi parhau ers canrifoedd, gallai eleni deimlo'n anoddach i filoedd o Fwslimiaid ledled Cymru ar ôl llai o ymarfer corff yn ystod y pandemig.

Mae ein hymchwil yn awgrymu bod mwy na hanner yr oedolion yng Nghymru yn colli'r mathau o weithgarwch yr oeddent yn gallu eu gwneud cyn i'r pandemig ddechrau, tra bod 60% o oedolion yn bwriadu cynyddu faint o weithgarwch corfforol ac ymarfer fyddant yn ei wneud wrth i Gymru ddod allan o’r cyfnod clo.

Pêl-droedwyr
Pêl-droedwyr.

 

Gyda’r cyfyngiadau wedi'u codi i ganiatáu ymarfer corff wedi'i drefnu yn yr awyr agored eto a chwaraeon tîm, a dosbarthiadau ffitrwydd grŵp dan do a chwaraeon dan do i oedolion a phlant yn ailddechrau'r wythnos hon - bythefnos ynghynt na'r disgwyl, mae Jalal yn awyddus i fod nôl yn y gêm gyda'i drefn ymarfer corff. 

Gan egluro ei drefn arferol, dywedodd Jalal: “Rydw i’n teimlo mai’r ffordd orau o wneud ymarfer corff yn effeithiol yw hyfforddi ychydig cyn machlud haul a thorri’r ympryd. Drwy wneud hynny gallaf ddefnyddio pob owns o egni sydd gen i ar ôl i wneud ymarfer dwys byr, gan wybod y gallaf hydradu a bwyta'n syth ar ôl ymarfer.

“Gyda champfeydd yn ailagor a chwaraeon tîm yn gallu digwydd eto, rydw i'n teimlo cymaint o ryddhad ac yn croesawu hyn yn fawr. Mae gweld faint mae'n ei olygu i'r tîm i fod yn ôl yn anhygoel, rydyn ni i gyd yn llawn brwdfrydedd am fod nôl yn y gêm. ”

Pêl-droed
Pêl-droed.

 

Fel rheolwr Dreigiau Bengal, tîm pêl droed sy'n cynnwys chwaraewyr Cymraeg-Bangladeshaidd, a Gweithiwr Prosiect ar gyfer y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, sefydlodd Jalal fenter ychydig flynyddoedd yn ôl ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau pêl droed am hanner nos yn ystod mis Ramadan. Roedd y digwyddiadau, a drefnwyd ochr yn ochr â sefydliadau'r trydydd sector, yn annog chwaraewyr o bob gallu o bob rhan o Dde Cymru i gymryd rhan mewn gemau pêl droed am hanner nos yn ystod yr egwyl o ymprydio.

Oherwydd y pandemig, nid yw hyn wedi digwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Wrth drafod nid yn unig y manteision corfforol roedd hyn yn ei gynnig, ond hefyd y cyfle i gysylltu â'r gymuned Islamaidd, dywedodd Jalal: “Mae’r gemau pêl droed Ramadan am hanner nos wedi cael eu colli yn fawr yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae cymdeithasu â'n cymuned ni’n ein hatgoffa ein bod ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd fel un ac mae'n fy llenwi i â llawer o falchder. ”

Wedi’i chalonogi gan sut bydd llacio’r cyfyngiadau’n agor chwaraeon i fwy o bobl, dywedodd Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru: “Drwy gydol cyfnod anhygoel o heriol, mae'r teulu chwaraeon yng Nghymru wedi dangos amynedd mawr, gan weithredu'n gyfrifol ac yn greadigol i helpu i gefnogi ffyrdd iach o fyw yn ystod y pandemig.

Latest News - Community and Grassroots Sport

Diwrnod Coffi Rhyngwladol – Sut mae coffi yn rhoi hwb i'r byd beicio yng Nghymru

Mae beicwyr yn gwybod ers tro am bŵer coffi i roi’r hwb ychwanegol hwnnw, ond gall manteision paned…

Darllen Mwy

Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

Mae pedair menyw ysbrydoledig wedi’u henwebu ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire.

Darllen Mwy

Cyllid yn gwneud ei farc ar lwybr y Baton

Bydd ymweliadau â chlybiau chwaraeon sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru ar hyd llwybr Taith Gyfnewid…

Darllen Mwy