Skip to main content

Pobl yn cael eu hannog i ailddechrau ymarfer corff wrth i Gymru symud i lefel rhybudd un

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Pobl yn cael eu hannog i ailddechrau ymarfer corff wrth i Gymru symud i lefel rhybudd un

Gyda haf o chwaraeon o’n blaenau ac wrth i gyfyngiadau Covid Cymru gael eu symud i lefel rhybudd un dros y penwythnos, mae pobl ar draws y wlad yn cael eu hannog i ailafael yn y campau a’r gweithgareddau roedden nhw’n eu mwynhau cyn y pandemig.

Mae gwaith ymchwil gan Chwaraeon Cymru yn awgrymu bod mwy na hanner oedolion Cymru yn gweld eisiau’r mathau o weithgarwch corfforol roedden nhw’n gallu eu gwneud cyn y pandemig. Felly, gan fod symud i lefel rhybudd un yn golygu bod y rhan fwyaf o gyfyngiadau sy’n ymwneud â chwaraeon a gweithgareddau wedi’u llacio, mae Chwaraeon Cymru yn gobeithio y bydd pobl ar draws y wlad yn manteisio ar hyn ac yn ailafael mewn chwaraeon i’r un graddau ag o’r blaen ar draws yr holl sbectrwm.

Mae rhaglen frechu lwyddiannus Cymru hefyd yn hwb i hyder y genedl pan ddaw hi at ymarfer corff, gyda thros 45 y cant o oedolion yn teimlo’n fwy cadarnhaol am gymryd rhan yn sgil llwyddiant y rhaglen frechu. Ar hyn o bryd, mae Cymru ar y blaen i weddill gwledydd Prydain o ran cyfanswm y boblogaeth sydd wedi cael y brechlyn cyntaf, gydag o leiaf 72% o’r boblogaeth, neu 2.27 miliwn o bobl, wedi cael eu dos cyntaf.

Haf o Chwaraeon

Wrth drafod manteision dychwelyd i wneud chwaraeon, meddai Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Mae bwrlwm Ewro 2020 a phencampwriaeth Wimbledon wedi rhoi cychwyn ar haf sy’n llawn chwaraeon rhagorol, a gyda Gemau Olympaidd 2020, a gafodd eu gohirio llynedd, yn dechrau yn Siapan yr wythnos hon, mae cymaint mwy i ddod.

Yn hynny o beth, rydyn ni’n annog pobl Cymru i fod nôl yn y gêm yn eu ffordd eu hunain, p’un a yw hynny’n golygu bod yn rhan o dîm unwaith eto, mynd allan i ailgysylltu â’r gymuned leol, mwynhau’r teimlad ar ôl gwneud ymarfer corff, neu ddim ond cael hwyl.

“Wrth gwrs, rydyn ni’n deall bod llawer o bobl yn dal i deimlo rhywfaint o bryder ynghylch gwneud ymarfer corff yn agos at bobl eraill, rhywbeth sy’n cael ei ddangos gan ein gwaith ymchwil, ond mae cymaint o ffyrdd o gymryd rhan mewn ymarfer corff yn ein cymunedau gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithgareddau wedi’u datblygu’n benodol dros y flwyddyn ddiwethaf i ddarparu ar gyfer yr holl anghenion a gofynion o ganlyniad i’r pandemig. 

“Cofiwch wneud rhywfaint o waith ymchwil am beth sydd ar gael yn lleol fel bod modd i chi gymryd rhan mewn ffordd sy’n teimlo’n gyfforddus i chi. Ac os yw’n well gennych ddianc oddi wrth y torfeydd, mae digonedd o olygfeydd hardd i’w harchwilio ar droed neu ar feic. Yr hyn sy’n bwysig yw cael pobl i symud eto.”

 #NôlynyGêm

Er mwyn cynorthwyo â sicrhau bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u hysgogi i fynd nôl i ymarfer, mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ymgyrch #NôlynyGêm gyda’r nod o ysbrydoli pobl i syrthio mewn cariad â chwaraeon ac ymarfer corff unwaith eto yr haf hwn. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut allwch chi fod nôl yn y gêm, ewch i https://www.chwaraeon.cymru/nol-yn-y-gem/ neu defnyddiwch yr hashnod #NôlynyGêm ar y cyfryngau cymdeithasol.
 

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy