Skip to main content

Y gyrrwr rasio 16 oed sydd â’i droed yn drwm ar y sbardun

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y gyrrwr rasio 16 oed sydd â’i droed yn drwm ar y sbardun

Mae Matthew Rees yn rocedu i fyny yn y safleoedd chwaraeon modur ac erbyn hyn mae llawer yn ei weld fel seren addawol tu hwnt.               

Efallai nad oes sicrwydd eto mai ef fydd y Lewis Hamilton nesaf, ond yn sicr mae'r llanc 16 oed o Gaerdydd wedi cael cychwyn cyflym oddi ar y grid.

Ar ôl ennill teitl anrhydeddus Pencampwriaeth Fformiwla 4 Prydain yn ei dymor cyntaf, mae Rees, gyrrwr rasio sedd sengl, wedi dangos ei ddawn a'i botensial.

Enillodd Matthew rasys ym Mharc Donington a Snetterton eleni, i fynd 12 pwynt ar y blaen cyn y ras olaf yn Brands Hatch.

Ar ôl perfformiad gwych arall yn ei gar rasio Ford EcoBoost 1.6-litr, roedd wedi cipio’r teitl gydag un rownd i fynd.

Bellach mae sôn am y gyrrwr sy’n cael cefnogaeth gan Chwaraeon Cymru fel seren chwaraeon modur yn y dyfodol - a does ryfedd am hynny, gan fod cyn-enillwyr Pencampwriaeth F4 Prydain yn cynnwys neb llai na gyrrwr Fformiwla 1 McLaren, Lando Norris.

Mae diddordeb Matthew mewn chwaraeon modur yn deillio o’i dad-cu, a arferai rasio Minis a cheir salŵn.

Dechreuodd y bachgen ysgol gystadlu yn 2013, rasio certiau yn Llandŵ i ddechrau cyn datblygu o hynny a gwneud enw iddo'i hun ledled y wlad.

Cyrhaeddodd y llwyfan rhyngwladol ym Mhencampwriaeth Certio’r Byd FIA yn 2018, ond wedyn camodd yn ôl o rasio yn 2019 pan aeth ei fam yn sâl.

Ar ôl iddi wella, ailddechreuodd Matthew rasio hanner ffordd drwy 2020 gyda thîm JHR Developments - gan ymgyfarwyddo â thraciau’r DU ar efelychydd, cyn creu argraff ar y garfan mewn prawf gaeaf ar Gylchdaith Pen-bre a sicrhau sedd rasio ar gyfer 2021.

Yn cael ei gweithredu fel cyfres gefnogi ar y teledu ar gerdyn rasio Pencampwriaeth Ceir Teithiol Prydain, mae Pencampwriaeth F4 Prydain yn gyfres 30 rownd gyda thair ras bob penwythnos rasio, gan gynnwys ras grid wrth gefn.

Mewn pencampwriaeth lle mae'n rhaid i chi gadw ar ben sefydlu technegol, tactegau a chrefft rasio tra yng nghanol grŵp o geir 160bhp union yr un fath i gyd yn rasio am safle ar fwy na 100mya, roedd Matthew yn rhan o frwydr gyflym drwy gydol y tymor.

Sgoriodd fuddugoliaeth yn ei ras F4 gyntaf i arwain safleoedd y gyrwyr ar y pwynt hanner ffordd.

Matthew Rees gyda'i dlws pencampwriaeth F4 Prydain ac yn pwyntio'i fys i'r awyr
Athletwr Elite Cymru, Matthew Rees, gyda thlws Pencampwriaeth F4 Prydain

"Rydw i’n falch iawn o gael fy nghefnogi gan Chwaraeon Cymru,”

Roedd ail hanner y tymor yn well fyth, gyda thair buddugoliaeth arall mewn rasys a gorffen ar y podiwm 10 gwaith, gan sicrhau’r teitl F4 i Matthew ar ddiwedd y 29ain a'r rownd olaf ond un yn Brands Hatch.

“Roeddwn i’n falch iawn o ennill teitl Pencampwriaeth F4 Prydain ar fy ymgais gyntaf, oherwydd ei bod yn gyfres mor gystadleuol,” meddai Matthew.

“Nid dim ond safon y gyrwyr sy’n bwysig, ond mae pedwar neu bump o’r timau gorau’n rhedeg dau neu dri gyrrwr da iawn ac mae pob un ohonyn nhw'n abl i ennill y teitl. 

“Dyma un o’r pencampwriaethau sengl anoddaf i’w hennill, yn enwedig yn eich blwyddyn gyntaf.”

Mae Matthew hefyd yn falch iawn o'i dreftadaeth Gymreig.

Mae'n cario baner Cymru ar ei siwt rasio a'i helmed ac mae'n hynod werthfawrogol o'r gefnogaeth mae wedi’i chael gan Chwaraeon Cymru - yn ogystal â’r nawdd gan Advanced Construction Scotland, Cool Performance Racing Simulators a Freezadome.

“Rydw i’n hapus iawn i gario lliwiau Cymru pan rydw i’n rasio ac rydw i’n falch iawn o gael fy nghefnogi gan Chwaraeon Cymru,” meddai. 

“Fel gwlad, mae gan Gymru lawer o amrywiaeth ac mae'n rhagori mewn cymaint o wahanol chwaraeon. Mae'n braf bod rasio ceir i fyny’n uchel yn cael ei gydnabod ochr yn ochr â rygbi, pêl-droed ac athletau.

“Mae'r holl gefnogaeth rydw i'n ei derbyn yn hynod werthfawr, a pho fwyaf o gefnogaeth rydw i’n ei chael, y mwyaf mae'n cymryd y pwysau oddi ar fy mam a ’nhad, sef fy nghefnogwyr mwyaf i wrth gwrs.”

Ac fel y chwaraeon eraill hynny mae Matthew yn eu crybwyll, rhaid i athletwyr trac rasio fod yn hynod ffit i berfformio ar y lefel uchaf mewn chwaraeon moduro.

Mae hyfforddiant corfforol yn y gampfa yr un mor bwysig i yrrwr rasio ag ydyw i athletwr trac a chae. Mae'r straen corfforol ar yrrwr yn enfawr.

Yn wahanol i chwaraeon eraill, fodd bynnag, erbyn hyn mae amrywiaeth enfawr o wahanol lwybrau gyrfa yn wynebu Matthew.

Mae ei gam nesaf yn un pwysig iawn ac yn ddoeth nid yw’n rhuthro i benderfynu pa bencampwriaeth i gystadlu ynddi yn 2022.

“Mae cymaint o opsiynau o ran beth i’w wneud nesaf,” meddai Matthew.

“Fe allwn i aros yn y DU a rasio yn Fformiwla 3, fe allwn i fynd i Ewrop a rasio yn Fformiwla Renault, neu fe allwn i fynd i America a rasio yn Indy Lights.

“Mae'n benderfyniad mor fawr ac fe fyddwn ni'n gweithio ar y manteision a'r anfanteision dros y gaeaf ac yn gwneud penderfyniad cyn diwedd mis Chwefror.”

Felly, cadwch lygad ar y lôn gyflym, gan fod Matthew Rees yn mynd i lefydd ar frys.

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy