Skip to main content

Elite Cymru

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Elite Cymru

Mae Elite Cymru yn helpu i gefnogi athletwyr sy'n cystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd mewn chwaraeon unigol, nad ydynt yn gemau Olympaidd/Paralympaidd.

Gall Elite Cymru gefnogi athletwyr talentog, sydd ar daith i gael eu dewis ar raglen o'r Radd Flaenaf a ariennir gan UK Sport o fewn cyfnod o ddwy flynedd, mewn camp lle nad yw'r Corff Rheoli Cenedlaethol yn cael gwobr perfformiad a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gan Chwaraeon Cymru.

Bydd y meini prawf ystyriaeth isaf yn cael eu cytuno gyda'r corff rheoli cenedlaethol perthnasol cyn i gyllid Elite Cymru fod ar gael.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Michael Jenkins: Pan fydd un drws yn cau, gall un arall agor i gamp hollol newydd

Roedd Michael yn 13 oed pan ddywedodd meddygon wrtho y byddai'n annoeth parhau i chwarae rygbi.

Darllen Mwy

Stori Mis Hanes LHDT+: Profiadau athletwyr LHDT+ mewn chwaraeon yng Nghymru

Mae angen gwneud mwy o hyd mewn chwaraeon ar gyfer athletwyr LHDT+.

Darllen Mwy

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae…

Darllen Mwy