Pwy sy’n gymwys i gefnogi Elite Cymru?

Gwnaed newidiadau i raglen Elite Cymru yn 2006 pan ddaeth UK Sport yn gyfrifol am gyllido chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd drwy system Llwybr y DU.p>

Mae Elite Cymru yn gofalu am athletwyr unigol sy’n cystadlu mewn chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd a Pharalympaidd (e.e. carate, chwaraeon modur), chwaraeon Gemau’r Gymanwlad fel bowls, saethu a sboncen (2 flynedd cyn y Gemau) neu chwaraeon sy’n ennill medalau ar lefel byd, fel golff.

Mae Elite Cymru yn cyd-fynd i raddau helaeth â’r gwledydd cartref eraill o ran beth mae’n ei gefnogi e.e. Sport England, Sport Scotland ac ati.

http://sport.wales/media/1990453/recognised_sports_and_governing_bodies.pdf

Sylwer nad yw’r rhai sy’n cystadlu mewn chwaraeon tîm yn gymwys am gefnogaeth Elite Cymru. 

Sylwer hefyd bod ein blwyddyn gyllid yn weithredol o fis Ebrill i fis Mawrth, felly gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn 1af Ebrill er mwyn i ni allu prosesu’r holl geisiadau rydym yn eu derbyn yn brydlon.

Gofynion ymgeisio

Y safonau cyffredinol ar gyfer cefnogaeth Elite Cymru yw:

  • Rhif 1 yng Nghymru o leiaf yn y grŵp oedran a’r ddisgyblaeth, ac
  • Fel canllaw bras, o leiaf rhif 3 yn y DU gyda safle arwyddocaol yn Ewrop a / neu’r Byd – OND rydyn ni’n edrych ar bob camp a chais ar sail eu rhinweddau unigol ac mae safonau mynediad penodol ar gyfer eu hystyried wedi cael eu cytuno gyda phob Corff Rheoli Cenedlaethol er mwyn clymu gyda’r Gwledydd Cartref eraill.

Sut i wneud cais

Trwy wahoddiad yn unig y gallwch wneud cais am grant Elite Cymru..  Bydd eich Corff Rheoli Cenedlaethol yn dweud wrth Chwaraeon Cymru am ei Athlewyr Elitaidd sy'n gymwys i gael cyllid Elite Cymru a bydd Chwaraeon Cymru yn gwahodd yr Athletwyr hynny i wneud cais am gyllid ar e-bost.  Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys ar gyfer cyllid Elite Cymru a heb gael gwahoddiad, cysylltwch â'ch Corff Rheoli Cenedlaethol - cliciwch yma am fanylion https://wsa.wales/membership/directory/neu cysylltwch â Wendy Yardley yn Chwaraeon Cymru wendy.yardley@sport.wales.

Ar ôl i chi gael gwahoddiad ar e-bost, gallwch wneud cais ar-lein drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde - bydd hwn yn mynd â chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru. Dilynwch y manylion am sut i fewngofnodi (a fydd yn cael eu darparu yn yr e-bost gyda'r gwahoddiad) ac wedyn clicio ar rownd gyllido Elite Cymru i ddechrau eich cais.

Grantiau i Athletwyr

Talent Cymru

Rydyn ni’n cefnogi dynion a merched talentog y byd chwaraeon ledled Cymru drwy grantiau cyllido ac, mewn rhai achosion, amrywiaeth o gefnogaeth gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon.

Darllen Mwy