Skip to main content

Elite Cymru

Mae gan Chwaraeon Cymru draddodiad balch o feithrin talentau athletwyr o safon byd. Mae rhai o enwau mwyaf y byd chwaraeon yng Nghymru wedi cael eu cefnogi gan Elite Cymru gan gynnwys Tanni Grey Thompson, Nicole Cooke, Geraint Thomas ac Aled Sion Jones.

Mae Elite Cymru wedi bod yn helpu athletwyr Cymru ers 1997 ac mae’n rhoi cymorth iddynt gyda chostau cystadlu. Mewn rhai achosion, rydyn ni hefyd yn darparu pecyn o gefnogaeth gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon drwy ein tîm cynhwysfawr yn Chwaraeon Cymru.

Rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn perfformiadau elitaidd ar draws amrywiaeth eang o chwaraeon fel bod Cymru’n parhau i fwynhau llwyddiant ar y lefelau uchaf un. Nid yn unig mae llwyddiannau chwaraeon Cymru’n codi proffil ein cenedl fach ni, ond hefyd maen nhw’n ysbrydoli ac yn cymell plant a phobl ifanc.

Pwy sy’n gymwys i gefnogi Elite Cymru?

Gwnaed newidiadau i raglen Elite Cymru yn 2006 pan ddaeth UK Sport yn gyfrifol am gyllido chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd drwy system Llwybr y DU.p>

Mae Elite Cymru yn gofalu am athletwyr unigol sy’n cystadlu mewn chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd a Pharalympaidd (e.e. carate, chwaraeon modur), chwaraeon Gemau’r Gymanwlad fel bowls, saethu a sboncen (2 flynedd cyn y Gemau) neu chwaraeon sy’n ennill medalau ar lefel byd, fel golff.

Mae Elite Cymru yn cyd-fynd i raddau helaeth â’r gwledydd cartref eraill o ran beth mae’n ei gefnogi e.e. Sport England, Sport Scotland ac ati.

http://sport.wales/media/1990453/recognised_sports_and_governing_bodies.pdf

Sylwer nad yw’r rhai sy’n cystadlu mewn chwaraeon tîm yn gymwys am gefnogaeth Elite Cymru. 

Sylwer hefyd bod ein blwyddyn gyllid yn weithredol o fis Ebrill i fis Mawrth, felly gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn 1af Ebrill er mwyn i ni allu prosesu’r holl geisiadau rydym yn eu derbyn yn brydlon.

Gofynion ymgeisio

Y safonau cyffredinol ar gyfer cefnogaeth Elite Cymru yw:

  • Rhif 1 yng Nghymru o leiaf yn y grŵp oedran a’r ddisgyblaeth, ac
  • Fel canllaw bras, o leiaf rhif 3 yn y DU gyda safle arwyddocaol yn Ewrop a / neu’r Byd – OND rydyn ni’n edrych ar bob camp a chais ar sail eu rhinweddau unigol ac mae safonau mynediad penodol ar gyfer eu hystyried wedi cael eu cytuno gyda phob Corff Rheoli Cenedlaethol er mwyn clymu gyda’r Gwledydd Cartref eraill.

Sut i wneud cais

Trwy wahoddiad yn unig y gallwch wneud cais am grant Elite Cymru..  Bydd eich Corff Rheoli Cenedlaethol yn dweud wrth Chwaraeon Cymru am ei Athlewyr Elitaidd sy'n gymwys i gael cyllid Elite Cymru a bydd Chwaraeon Cymru yn gwahodd yr Athletwyr hynny i wneud cais am gyllid ar e-bost.  Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys ar gyfer cyllid Elite Cymru a heb gael gwahoddiad, cysylltwch â'ch Corff Rheoli Cenedlaethol - cliciwch yma am fanylion https://wsa.wales/membership/directory/neu cysylltwch â Wendy Yardley yn Chwaraeon Cymru [javascript protected email address].

Ar ôl i chi gael gwahoddiad ar e-bost, gallwch wneud cais ar-lein drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde - bydd hwn yn mynd â chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru. Dilynwch y manylion am sut i fewngofnodi (a fydd yn cael eu darparu yn yr e-bost gyda'r gwahoddiad) ac wedyn clicio ar rownd gyllido Elite Cymru i ddechrau eich cais.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae…

Darllen Mwy

Sut gwnaeth chwaraeon ysgol helpu Bethan Lewis i gyrraedd Cwpan Rygbi’r Byd

Mae Bethan yn credu mai’r amrywiaeth o chwaraeon a brofodd fel merch ifanc a ddysgodd gymaint o wersi…

Darllen Mwy

Torri Sawl Record wrth i Bêl Droed Merched Gymryd Cam Mawr Ymlaen

Mae Angharad James yn barod am ddwy garreg filltir yr wythnos yma – a’r ddwy yn tanlinellu sut mae ieuenctid…

Darllen Mwy