Skip to main content

Elite Cymru

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Elite Cymru

Mae Elite Cymru yn helpu i gefnogi athletwyr sy'n cystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd mewn chwaraeon unigol, nad ydynt yn gemau Olympaidd/Paralympaidd.

Gall Elite Cymru gefnogi athletwyr talentog, sydd ar daith i gael eu dewis ar raglen o'r Radd Flaenaf a ariennir gan UK Sport o fewn cyfnod o ddwy flynedd, mewn camp lle nad yw'r Corff Rheoli Cenedlaethol yn cael gwobr perfformiad a ariennir gan y Loteri Genedlaethol gan Chwaraeon Cymru.

Bydd y meini prawf ystyriaeth isaf yn cael eu cytuno gyda'r corff rheoli cenedlaethol perthnasol cyn i gyllid Elite Cymru fod ar gael.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Sêr Cwpan Rygbi'r Byd Cymru a'u clybiau rygbi cymunedol

Dyma glybiau cymunedol aelodau carfan Cwpan Rygbi'r Byd Cymru sydd wedi cael cefnogaeth y Loteri Genedlaethol.

Darllen Mwy

Siwrneiau Pêl Rwyd gyda thair o chwaraewyr Plu Cymru

I chwaraewyr Plu Cymru, dyma uchafbwynt eu gyrfaoedd a phenllanw blynyddoedd o ymdrechu.

Darllen Mwy