Skip to main content
  1. Hafan
  2. Canolfannau Cenedlaethol

Canolfannau Cenedlaethol

Mae cyfleusterau elitaidd yng Nghymru’n darparu amgylcheddau perfformio o safon byd i athletwyr.

Rydyn ni’n berchen ar Ganolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ac yn ei gweithredu. Mae’n darparu ar gyfer nifer o gampau gwahanol. Hefyd Plas Menai yng Ngogledd Cymru – canolfan awyr agored genedlaethol y genedl.

Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi cyllid y Loteri Genedlaethol mewn adeiladu canolfannau o safon byd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru, sy’n cael eu rheoli gan bartneriaid allweddol.

Edrychwch ymhellach ar y cyfleusterau perfformiad uchel sy’n cael eu defnyddio gan Chwaraeon Cymru.

Prif Gynnwys

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yw cartref chwaraeon yng Nghymru. Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru wedi’i lleoli yng nghanol Dinas Caerdydd ond eto mae wedi’i hamgylchynu gan barcdir hardd sy’n amgylchedd delfrydol i’r holl ddefnyddwyr.

Darllen Mwy

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac mae ar lan Afon Menai yng Ngogledd Cymru.

Darllen Mwy