Skip to main content

Canolfannau Cenedlaethol

Mae cyfleusterau elitaidd yng Nghymru’n darparu amgylcheddau perfformio o safon byd i athletwyr.

Rydyn ni’n berchen ar Ganolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ac yn ei gweithredu. Mae’n darparu ar gyfer nifer o gampau gwahanol. Hefyd Plas Menai yng Ngogledd Cymru – canolfan awyr agored genedlaethol y genedl.

Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi cyllid y Loteri Genedlaethol mewn adeiladu canolfannau o safon byd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru, sy’n cael eu rheoli gan bartneriaid allweddol.

Edrychwch ymhellach ar y cyfleusterau perfformiad uchel sy’n cael eu defnyddio gan Chwaraeon Cymru.

Canolfannau Cenedlaethol
0
Fesul Tudalen: