Skip to main content

Alys Thomas - Nofio

Alys Thomas yn nofio i Gymru

Enw: Alys Thomas
Ganwyd yn: Llundain, Lloegr
Ysgol: Ysgol y Fonesig Eleanor Holles
Clwb (Clybiau): Clwb Nofio Kingston Royals, Gweithgareddau Dŵr Dinas Abertawe
Dull: Pili Pala
Chwaraeon Eraill: 
Profiad Olympaidd: Cystadlu am y tro cyntaf
Medalau: Gemau’r Gymanwlad (Aur ac Efydd 2018), Pencampwriaethau Ewropeaidd (2 x Efydd 2018)
Anrhydeddau Eraill:

Ym mha glwb wnaeth Alys ddechrau nofio?

Does dim moment ym mywyd Alys y mae’n gallu ei gofio a hithau ddim yn nofio. Gan dyfu i fyny yn Llundain, mae Alys wedi bod yn nofio er pan oedd yn fabi cyn cael ei darganfod gan Glwb Nofio Kingston Royals yn ddim ond 5 oed.       

Un peth doeddech chi ddim yn ei wybod am Alys Thomas

Yr hyn oedd yn ei gwneud yn nodedig yn yr oedran hwnnw oedd gallu nofio pili pala eisoes – sy’n parhau yn ddull arbenigol ganddi hyd heddiw. 

Ar ba ddyddiadau fydd Alys yn cystadlu yn Tokyo 2020?

Dydd Mawrth, Gorffennaf 27 - 11.28 (BST) Rhagbrofion 
Dydd Mercher, Gorffennaf 28 - 02.57 Rowndiau Terfynol 
Dydd Iau, Gorffennaf 29 - 03.28 Rownd Derfynol