Skip to main content

Beth i'w wneud a beth i beidio â’i wneud gydag AI

Mae un peth y mae pawb yn siarad amdano yn y byd cyfathrebu a digidol ar hyn o bryd - ChatGPT. Mae rhai ohonoch chi eisoes wedi ymgolli ym phopeth sydd gan Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) i'w gynnig ond gall ofni technoleg newydd wneud i eraill deimlo braidd yn betrusgar.

Yn ystod ein sesiwn CLIP, “Beth i'w ddisgwyl yn y byd Cyfathrebu a Digidol yn 2023”, sy’n cael ei ddarparu gan Liberty Marketing, fe wnaethom ddysgu sut mae'r defnydd o dechnolegau AI yn dod yn amlycach yn y gweithle.

Os ydych chi'n cymryd eich camau cyntaf i fyd AI, neu os ydych chi eisoes yn ei ddefnyddio bob dydd - dyma rai pethau i'w gwneud a pheidio â’u gwneud i chi eu hystyried wrth ddefnyddio adnoddau AI fel ChatGPT.

Mewngofnodwch i ddarllen mwy