Skip to main content

Strategaethau Marchnata Digidol ar gyfer Timau Chwaraeon

  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth
  3. Cefnogaeth i Glybiau
  4. Hybu eich clwb
  5. Strategaethau Marchnata Digidol ar gyfer Timau Chwaraeon

O greu a rhedeg gwefan ddiweddar i glwb chwaraeon i gynnal sianelau cymdeithasol niferus, a’r cyfan gan gadw’ch gwirfoddolwyr a’ch chwaraewyr yn ddiogel ar-lein, mae’r byd marchnata digidol yn gallu ymddangos yn heriol iawn os nad ydych chi’n gyfarwydd ag e. Ond does dim rhaid iddo fod.

Yma yn Atebion Clwb, rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau niferus gyda syniadau marchnata chwaraeon yn ddigidol, i’w helpu i ledaenu’r gair a chyrraedd eu nodau, boed yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr, eisiau recriwtio mwy o chwaraewyr neu ddim ond darparu gwybodaeth ddiweddar i’ch tîm yn y ffordd fwyaf effeithlon posib.

Felly, os ydych chi’n chwilio am gyngor ar sut i greu gwefan sylfaenol i glwb chwaraeon, cyngor ar arfer gorau ar gyfryngau cymdeithasol, neu syniadau marchnata digidol ar gyfer tîm chwaraeon, [javascript protected email address].