Skip to main content

Gwybodaeth Ychwanegol - Cronfa Cymru Actif

 1. Hafan
 2. Cyllid a Chefnogaeth
 3. Cronfa Cymru Actif
 4. Gwybodaeth Ychwanegol - Cronfa Cymru Actif

Newidiadau i'r cyllid 2024/25

Bydd rhai eitemau sy'n gymwys ar gyfer cyllid yn gyfyngedig ar wahanol lefelau. Gallwch ddod o hyd i restr o'r rhain isod.

Lefelau cyllid wedi'u capio ar gyfer eitemau penodol:

Gallwch wneud cais am: 

 • 50% o gost y prosiect, hyd at uchafswm o £20,000 fesul ymgeisydd am yr eitemau canlynol.

 - Rhwydi criced
 - Prosiectau draenio
 - Meysydd ymarfer ac ystafelloedd efelychu
 - Prosiectau llwybrau 
 - Arwynebau chwaraeon, gan gynnwys cyrtiau tennis

Cofiwch: Gall dyfarniadau grant ar gyfer arwynebau chwaraeon gael eu cynyddu, yn dibynnu ar gyfraniad ariannol yr ymgeisydd.

Offer Cynnal a Chadw Caeau

Gallwch wneud cais am gyfanswm o £10,000 i gynnwys:

 • Uchafswm o £5,000 tuag at beiriannau torri gwair
 • Uchafswm pellach o £5,000 ar gyfer atodiadau peiriannau torri gwair

Cofiwch: Cynghorir ymgeiswyr i gofrestru aelod o’r clwb ar Gwrs Cynnal a Chadw Tiroedd.

Trelars / Cynwysyddion

Dim ond o dan yr amodau canlynol y gallwch chi wneud cais am gyllid ar gyfer trelar neu gynhwysydd:

 • Os ydych chi hefyd yn gwneud cais am offer 
 • Hyd at uchafswm o £3,000 

Cofiwch: Os yw trelar neu gynhwysydd yn ddrutach na £3,000 neu os nad ydych yn gwneud cais am offer, mae trelars a chynwysyddion yn gymwys o hyd ar gyfer cyllid drwy ein cynllun “Lle i Chwaraeon” gyda Crowdfunder. 

Llogi Lleoliad

Dim ond o dan yr amodau canlynol y gallwch chi wneud cais ar gyfer llogi lleoliad

 • Os ydych chi’n sefydlu tîm newydd, grŵp oedran newydd neu adran newydd yn eich clwb 
 • Ar gyfer uchafswm o ddau dîm i bob cais
 • Ar gyfer 1 awr yr wythnos am gyfanswm o 10 wythnos y tîm. 

 

Addysg Hyfforddwyr

Wrth wneud cais am gyllid ar gyfer cyrsiau addysgu hyfforddwyr:

 • Rhaid i chi gyflwyno enwau’r holl wirfoddolwyr neu’r hyfforddwyr fydd yn cymryd rhan. 
 • Dim ond dyfarniadau addysgu hyfforddwyr newydd sy’n gymwys. 
 • Nid yw adnewyddu addysg hyfforddwyr yn gymwys.