Skip to main content
  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Actif: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Actif: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru (ACC) yn arolwg cenedlaethol gynrychioliadol o aelwydydd sydd wedi'i dargedu at oedolion (16 oed a hŷn).

Mae ACC yn cynnwys tua 12,000 o bobl bob blwyddyn ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'n weithrdol drwy'r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo.